Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Economie39020/3105/2324/1/62
Studiegids

Economie

39020/3105/2324/1/62
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de integrale veiligheid, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Vanbrabant Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In deze onderwijseenheid komen de belangrijkste begrippen uit de micro- en macro economie aan bod. Naast het interpreteren van balansgegevens, leer je ook een financiële argumentatie opstellen. Ook wordt er toegepaste economie en management voor preventieadviseurs gebracht: kostenberekening arbeidsongevallen, kostenbatenanalyses, budgetteren en leren interpreteren van specifieke indicatoren. Daarnaast wordt een inleiding gegeven in consumentenveiligheid.

OLR-Leerdoelen (lijst)

analyse
De student beschrijft producentengedrag en consumentengedrag evenals de werking van de consumptie- en gezondheidsindex.
De student geeft weer hoe marktprijzen tot stand komen in industriƫle markten en beschrijft de invloed van overheidsinterventies op deze prijs.
conceptueel denken
De student schat voor genomen veiligheidsmaatregelen de economische impact in.
projectmanagement
De student interpreteert en analyseert belangrijke bedrijfseconomische parameters zoals cash-flow, return-on-investment en total-cost-of-ownership.
De student interpreteert macro-economische begrippen.

Leerinhoud

* Financiële rapportering: balans en jaarrekening, het toepassen van ratio's

* Macro-economie: basis van de macro-economische indeling, de nationale rekeningen en consumptie-index

* Toegepaste economie en management voor preventieadviseurs: kostenberekening van arbeidsongevallen, kostenbatenanalyses,

   managementindicatoren toepassen. 

* Budgetteren voor een preventie- en milieudienst.

* Duurzaamheidsrapportering & GRI.

* Climate change & Donut economie.

* FOD Economie en consumentenveiligheid.


Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus Economie en online cursus op digitap.

Powerpointpresentaties worden digitaal ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Digitaal examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Dit examen wordt (deels) digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00Er worden opdrachten gemaakt waarin de theorie uit de cursus in praktijk wordt omgezet.

Toetsing (tekst)

Aanwezigheid is verplicht tijdens de lessen en bedrijfsbezoeken omdat deze contactmomenten uitsluitend onder begeleiding plaatsvinden tijdens de ingeroosterde bijeenkomsten.


Studenten die ongewettigde afwezig zijn, hebben geen recht op een inhaalkans. Zij behalen een 0-score voor (dat specifieke onderdeel van) het (deel)examen. Studenten die gewettigd afwezig zijn nemen contact op met de lector voor een inhaalmoment of vervangopdracht (max.2) indien organisatorisch mogelijk.

Het laattijdig (na de deadline) indienen van werkstuk resulteert in een 0-score voor dat werkstuk. Kan je omwille van medische redenen of overmacht niet tijdig indienen? Dan moet je het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen uploaden in iBaMaFlex via de module ‘mijn afwezigheden’. Bij ‘gevolgen’ kies je de optie ‘Ander’ en schrijf je ‘deadline werkstuk’. Je dient het werkstuk binnen de 2 kalenderdagen in nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan. Opgelet: attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht.”