Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Projectcluster IV30920/3105/2324/2/46
Studiegids

Projectcluster IV

30920/3105/2324/2/46
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de integrale veiligheid, trajectschijf 3
In andere opleidingen:
  • International programmes Industry and Environment als Projectcluster Integrale Veiligheid
Dit is een samengesteld opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 7 studiepunten
Dit samengesteld opleidingsonderdeel bestaat uit volgende delen:
  • Multiproject IV (4 studiepunten)
  • Labo toegepaste meettechnieken (2 studiepunten)
  • EHBO (1 studiepunt)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Froidmont Inge, Hermans Geert, Machiels Matthieu, Stevens Wendy, Van der Sypt Gert, Vermaete Christophe, Wens Inge, Wera Sandra
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Het resultaat wordt berekend op basis van de quoteringen op delen van dit opleidingsonderdeel, dit afgerond tot op een geheel getal.
Deel van opleidingsonderdeelQuotering?Tweede examenkans mogelijk?Wanneer te herkansen?
Multiproject IVop 20 (tot op een tiende)Nee--
Labo toegepaste meettechniekenop 20 (tot op een tiende)Nee--
EHBOop 20 (tot op een tiende)Nee--
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: vroegste grensdata van de gevolgde delen van dit opleidingsonderdeel.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 190,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen het opleidingsprogramma al minstens 110 studiepunten afgewerkt hebben.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Delen van het opleidingsonderdeel:
Multiproject IV
Multiproject IV: alle studiematerialen worden elektronisch en/of op papier ter beschikking gesteld.
• Syllabus: Multiproject Integrale Veiligheid.
• Gebruikershandleiding peerassessment.
• Overzichtsplanning multiproject. 
• Alle informatie die eventueel door de extern bedrijf of dienst wordt vrijgegeven.
• Handleidingen, catalogi, software, elektronische databanken, internet: maw alle informatiebronnen die aangewend kunnen en mogen worden om de gevraagde projecten tot een goed einde te brengen.
Labo toegepaste meettechnieken
Presentaties, cursusmateriaal, oefeningen zijn beschikbaar op digitap.
EHBO

- powerpoints aangereikt tijdens de sessies

- bijkomende informatie aangereikt tijdens de sessies

- het handboek "Help" van Rode Kruis-Vlaanderen kan een bijkomende informatiebron zijn