Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Wetgeving publieke en private veiligheid29419/3105/2324/1/33
Studiegids

Wetgeving publieke en private veiligheid

29419/3105/2324/1/33
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de integrale veiligheid, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Security
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): EgaƱa Viteri Liesbeth, Verbeeck Jeoffrey
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het vak Wetgeving Publieke en Private Veiligheid geeft een overzicht van de wetgeving, toegepast aan de hand van praktijksituaties.

OLR-Leerdoelen (lijst)

kwaliteitszorg
De student voert gericht opzoekingen uit in de bestaande lokale en internationale wetgeving en benadert deze kritisch.
levenslang leren
De student beschrijft de immer evoluerende lokale en internationale wetgeving.
operationaliseren
De student past de lokale en internationale wetgeving m.b.t. security toe.

Leerinhoud

Kennismaking met de publieke en private veiligheidssector
1 Inleiding
2 Actoren binnen de publieke veiligheid
3 Actoren binnen de private veiligheid
Grondrechten
1 Hiërarchie van de rechtsbronnen
2 Rechten van de mens
3 De Grondwet
4 Strafrecht
5 Strafprocesrecht
6 Sociale verhoudingen
Aansprakelijkheid
1 Soorten aansprakelijkheid
2 Strafrechtelijke aansprakelijkheid
3 Burgerrechtelijke aansprakelijkheid
Wetgeving Private en bijzondere veiligheid
1 Inleiding
2 Definities en toepassingsgebied
3 Ondernemingen en interne bewakingsdiensten
4 Personen
5 Bevoegdheden, verplichtingen, procedures en middelen
6 Specifieke activiteitendomeinen
7 Controle en sancties

 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus Wetgeving Publieke en Private Veiligheid

Aangevuld met powerpointpresentaties

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Handboek
De Bruyne, T., Vandormael, D, en Verleije, S. (2018). Private en Bijzondere Veiligheid. Praktijkgerichte toelichting bij de wet. Kalmthout: Pelckmans Pro.

Websites
http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm
https://www.besafe.be
https://vigilis.ibz.be

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitaal meerkeuze-examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitaal meerkeuze-examen