Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Chemie IV30921/3105/2324/1/79
Studiegids

Chemie IV

30921/3105/2324/1/79
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de integrale veiligheid, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Froidmont Inge, Van de Water Eric
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel verwerft de student basiskennis van de algemene chemie, de organische en anorganische chemie en de milieuchemie.

Daarnaast worden bepaalde rubrieken van veiligheidsinformatiebladen (VIB) onder de loep genomen, zodat de student de nodige basiskennis heeft om deze te interpreteren en te vertalen naar een veilige omgang met gevaarlijke producten.


OLR-Leerdoelen (lijst)

analyse
De student benoemt de anorganische en organische stoffen.
De student deelt chemische stoffen (organisch en anorganisch) in klassen en beschrijft de belangrijkste eigenschappen.
De student onderscheidt anorganische reacties zoals redoxreacties, zuur-base reacties, neerslagreacties,...
De student onderscheidt oliƫn/vetten en polymeren a.d.h.v. de structuur.
conceptueel denken
De student formuleert de invloed van factoren, zoals druk, temperatuur, concentratie, ..., op de snelheid en het evenwicht van een chemische reactie.
De student kent de verschillende soorten antropogene verontreinigingen en beschrijft de impact ervan op de de verschillende milieucompartimenten.
kwaliteitszorg
De student lost zelfstandig vraagstukken in verband met algemene chemie op.
operationaliseren
De student berekent de concentratie van een stof, de vracht van een stof en de verdunning van een oplossing.
De student leidt kwantitatieve informatie af uit een reactievergelijking.
De student schrijft een chemische reactievergelijking en houdt hierbij rekening met de stoichiometrie.
veiligheidsmanagement
De student leidt de mogelijke risico's van een product af uit de sds-fiches.

Leerinhoud

 • Inleiding
 • Atoombouw
 • Soorten stoffen
 • Chemisch rekenen
 • Stoichiometrie
 • Reactiesnelheid en chemisch evenwicht
 • Anorganische chemie
 • Organische chemie (en inleiding tot Groene chemie (green chemistry))
 • Milieuchemie
 • Veilig omgaan met scheikundige producten (Veiligheidsinformatiebladen)

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Cursus chemie (op Digitap of via Universitas)
 • Digitaal aangereikt lesmateriaal
 • Tabel van Mendelejev

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges22,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen70,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00 schriftelijk examen:-kennis- en inzichtvragen-oefeningen Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00 schriftelijk examen:
-kennis- en inzichtvragen
-oefeningen. Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.

Toetsing (tekst)

Tijdens twee van de oefensessies zal er een test zijn in kader van permanente evaluatie (20%) plaatsvinden.

Aanwezigheid is verplicht tijdens deze oefensessies omdat deze contactmomenten uitsluitend onder begeleiding plaatsvinden tijdens de ingeroosterde bijeenkomsten.

Studenten die ongewettigde afwezig zijn, hebben geen recht op een inhaalkans. Zij behalen een 0-score voor (dat specifieke onderdeel van) het (deel)examen (bedrijfsbezoek/opdrachten/L6S yellow belt). Studenten die gewettigd afwezig zijn nemen contact op met de lector voor een inhaalmoment of vervangopdracht (max.2).

Het laattijdig (na de deadline) indienen van werkstuk resulteert in een 0-score voor dat werkstuk. Kan je omwille van medische redenen of overmacht niet tijdig indienen? Dan moet je het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen uploaden in iBaMaFlex via de module ‘mijn afwezigheden’. Bij ‘gevolgen’ kies je de optie ‘Ander’ en schrijf je ‘deadline werkstuk’. Je dient het werkstuk binnen de 2 kalenderdagen in nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan. Opgelet: attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht.”
Het behaalde resultaat voor dit opleidingsonderdeel is een deelcijfer tot het behalen van de erkenning Milieucoördinator niveau B.

Het certificaat Milieucoördinator niveau B, zit verweven in het geheel van de opleidingsonderdelen van de opleiding Integrale veiligheid en kan binnen een creditcontract enkel behaald worden door studenten die in het bezit zijn van het diploma professionele Bachelor in de Integrale veiligheid.