Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Eindwerk security29422/3105/2324/1/38
Studiegids

Eindwerk security

29422/3105/2324/1/38
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de integrale veiligheid, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Security
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Ega├▒a Viteri Liesbeth, Verbeeck Jeoffrey
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of gedelibereerd/getolereerd voor Wetgeving publieke en private veiligheid EN geslaagd of gedelibereerd/getolereerd voor Beveiliging en bewaking.

Korte omschrijving

Het eindwerk security vormt de afsluiter van het keuzetraject security. De student heeft via de opleidingsonderdelen (vakken) ‘wetgeving publieke en private veiligheid’ en ‘beveiliging en bewaking’ de nodige theoretische, juridische en praktische kennis verworven om het eindwerk aan te vatten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

analyse
De student onderzoekt de specifieke bedrijfsopdracht, analyseert ze op een kritische manier en voert deze uit conform de verwachtingen.
communicatie
De student schrijft duidelijke en gestructureerde teksten en gebruikt daarin de gepaste terminologie.
netwerking
De student verzamelt de geschikte informatie nodig voor het uitwerken van zijn eindproject.
stressbestendigheid
De student presenteert op een adequate en professionele manier het eindwerk.
De student voert zelfstandig, planmatig en volgens een strikt tijdschema het eindproject uit.

Leerinhoud

In het eindwerk security zal de student de eerder verworven kennis moeten aanwenden om praktijkgerichte veiligheidsproblematieken te kunnen behandelen. Voor de uitwerking van het eindwerk behandelt de student individueel een bepaalde opdracht bij een opdrachtgever. Het resultaat van het eindwerk vormt een projectdataboek.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Syllabus Eindwerk Security - Praktische richtlijnen en afspraken met bijhorende bijlagen.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Handboek
De Bruyne, T., Vandormael, D, en Verleije, S. (2018). Private en Bijzondere Veiligheid. Praktijkgerichte toelichting bij de wet. Kalmthout: Pelckmans Pro.

Basiswetgeving
Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.
Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s.

Websites
http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm
https://www.besafe.be
https://vigilis.ibz.be

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage100,00 uren
Werktijd buiten de contacturen30,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht60,00De verdediging van het eindproject gebeurt voor een jury. De jury wordt samengesteld uit lectoren van de AP hogeschool en externe juryleden.
Eerste examenperiodeProjectopdracht20,00Evaluatie door de opdrachtgever (inhoudelijk).
Eerste examenperiodeProjectopdracht20,00Evaluatie door de begeleidende lector (procesmatig).
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00De verdediging van het eindproject gebeurt voor een jury. De jury wordt samengesteld uit lectoren van de AP hogeschool en externe juryleden.