Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Eindwerk ergonomie29378/3105/2324/1/94
Studiegids

Eindwerk ergonomie

29378/3105/2324/1/94
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de integrale veiligheid, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Ergonomie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Van Cauwelaert Karlien, Wera Sandra
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of gedelibereerd/getolereerd voor Introductie tot ergonomie EN geslaagd of gedelibereerd/getolereerd voor Fysieke & cognitieve ergonomie.

Korte omschrijving

Het eindwerk ergonomie vormt het sluitstuk van het onderdeel ergonomie en bezorgt je bij gunstige evaluatie een attest van slagen, uitgeschreven door de Vlaamse Ergonomie Vereniging.

Het is de laatste opdracht waarmee je bewijst klaar te zijn om als adviserend/ondersteunend ergonoom aan het werk te gaan. Je toont ermee aan dat je in staat bent om een project/studie, gekoppeld aan een organisatie naar keuze, uit te werken en tot een oplossing/verbetering te komen die nuttig is voor deze onderneming.

Je eindwerk ergonomie is een bundeling van de praktijkonderzoek en risico analyses welke specifiek dienen opgemaakt te worden. Dit betekent 100% eigen werk.
Na indiening van je werkstuk zul je de uitwerking ervan inhoudelijk moeten verdedigen voor een gemengde jury van lectoren en mensen uit het werkveld.

OLR-Leerdoelen (lijst)

analyse
De student is in staat het ergonomisch functioneren en ergonomische risico's van werknemers en van een individu in kaart te brengen, te identificeren en te evalueren, dit met behulp van de meest courante methodes en technieken
communicatie
De student is in staat informatie te analyseren adhv bevraging, observatie, checklists, ... te interpreteren, te bespreken en aan te wenden in concrete situaties
levenslang leren
De student kan de wetgeving en internationale regelgeving m.b.t. welzijn, arbeidsorganisatie en milieuzorg vertalen naar een professionele omgeving.
netwerking
De student kan theorie en praktijk met elkaar in verband brengen en verzamelt de geschikte informatie voor het uitwerken van zijn eindproject
operationaliseren
De student kent technieken en methoden voor ergonomische onderzoek (fys. Cogn. Org.) en kan deze adequaat toepassen
stressbestendigheid
De student presenteert op een adequate en professionele manier het eindwerk.
veiligheidsmanagement
De student is in staat zinvolle, haalbare en doelgerichte maatregelen te formuleren en neemt deze op in een algemeen preventieplan.

Leerinhoud

Het eindwerk ergonomie sluit het gedeelte van ergonomie af.

Het is een opdracht waarmee de student bewijst rond een zelf gekozen onderwerp uit het werkveld een studie kan opzetten, uitvoeren, weergeven en gemotiveerd verklaren.
Dit eindwerk is tegelijk een oefening in het correct schriftelijk technisch taalgebruik en rapportering.
Dit eindwerk is tevens een mondelinge oefening op basis van een powerpoint voorstelling voor een jury van lectoren en vertegenwoordiger(s) van het werkveld.
De student(e) leert om taalkundig en technisch correct te antwoorden op kritische vragen vanuit de jury.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • De info nodig om de opdracht tot een goed einde te brengen is gezien in de opleidingsonderdelen van het huidige en vorige jaar.
  • Online tools, websites, ... gezien tijdens de lessen.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage100,00 uren
Werktijd buiten de contacturen30,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeOnderzoeksopdracht100,00De eindevaluatie geschiedt door een jury, bestaande uit docenten en externen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeOnderzoeksopdracht100,00De eindevaluatie geschiedt door een jury, bestaande uit docenten en externen.

Toetsing (tekst)

De student dient te slagen op dit eindwerk om het attest "basisvorming ergonomie", uitgereikt door de Vlaamse Ergonomie Vereniging, te behalen (met minimum 50%). Daarnaast is het behaalde resultaat voor dit opleidingsonderdeel een deelcijfer tot het behalen van het attest "basisvorming Ergonomie", uitgereikt door de Vlaamse Ergonomie Vereniging.

Het attest zit verweven in het geheel van de opleidingsonderdelen van de opleiding Integrale veiligheid (binnen het keuzetraject Ergonomie) en kan binnen een creditcontract enkel behaald worden door studenten die in het bezit zijn van het diploma professionele Bachelor in de Integrale veiligheid.