Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Mondelinge communicatie & taalvaardigheid34591/3027/2324/1/81
Studiegids

Mondelinge communicatie & taalvaardigheid

34591/3027/2324/1/81
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • aan opleidingsonderdelen naar keuze
  • aan opleidingsonderdelen naar keuze (MO + GO)
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzepakket:
  • Elective courses
  • Elective courses (MO + GO)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Kockaerts Githa
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

De Nederlandse taal op B2-niveau beheersen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student kan actuele en maatschappelijke thema's en ontwikkelingen onderscheiden en kritisch benaderen.
BA6 - Het karakteristieke van persoonlijke ontwerpen en/of realisaties vatten en op geëigende wijze communiceren.
De student kan adequaat omgaam met spreekangst.
De student kan de gepaste communicatie strategie hanteren.
De student kan in standaardnederlands communiceren in verschillende situaties.
De student kan onderhandelen en omgaan met conflictsituaties.
De student kan op een heldere manier een verhaal brengen.
De student kan reflecteren over (en inspelen op) non­verbaal en paralinguïstisch gedrag.
De student kan op adequate wijze in Standaardnederlands of naargelang van de context in een ander passend register, in interactie treden.
BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
De student kan het eigen functioneren ter discussie stellen en indien nodig bijsturen.

Leerinhoud

In Mondelinge communicatie en taalvaardigheid staat mondelinge communicatie centraal. De student leert communiceren over beeldend werk, en spreken voor een groep. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan omgaan met spreekangst. Daarnaast leert de student in dit vak ook om functionele gesprekken te voeren, zoals vergaderingen leiden/bijwonen en feedback geven en ontvangen.

De colleges zijn erg praktijkgericht en bestaan uit verschillende opdrachten waardoor de student al doende voor een groep leert te spreken, en gericht leert te communiceren. De student wordt beoordeeld op basis van een permanente evaluatie en vertrekkend vanuit zijn/haar individuele beginsituatie (welke communicatieve vaardigheden beheerst de student al en op welk niveau en welke evolutie heeft hij/zij doorgemaakt). Ook de manier waarop hij/zij zich in de lessen profileert, wordt in de beoordeling meegenomen. Er wordt dus een grote bereidheid tot participeren en samenwerken verwacht en een attitude die gericht is op respect voor de groep en op het bewaken van een ‘veilige’ leeromgeving. Dat impliceert dat de student op regelmatige basis aanwezig is (er worden absenties opgenomen).

Tijdens lessen waarin er een opdracht is, is de student verplicht aanwezig. In het geval van gewettigde afwezigheid wordt verwacht dat de student de lesgever vóór de les verwittigt en dat de student de dag nadien een doktersbriefje binnenbrengt. Studenten die dat niet doen, zijn ongewettigd afwezig en krijgen 0/20 voor de gemiste opdracht.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Studiemateriaal via Digitap.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Cfr. Blackboard

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00

Toetsing (tekst)

Procestoets: je wordt beoordeeld op basis van een permanente evaluatie en vertrekkend vanuit je individuele beginsituatie (welke communicatieve vaardigheden beheers je al en op welk niveau en welke evolutie heb je doorgemaakt). Ook de manier waarop je je in de lessen profileert, wordt in de beoordeling meegenomen.

Wie voor de eerste examenkans niet slaagt, krijgt een herkansing in augustus. Die tweede examenkans bestaat uit een kennistoets (50%) en uit een vaardigheidstoets (50%).

Tijdens lessen waarin er een opdracht is, is de student verplicht aanwezig. In het geval van gewettigde afwezigheid wordt verwacht dat de student de lesgever vóór de les verwittigt en dat de student de dag nadien een doktersbriefje binnenbrengt. Studenten die dat niet doen, zijn ongewettigd afwezig en krijgen 0/20 voor de gemiste opdracht.