Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Anatomie en anatomisch tekenen 128284/3027/2324/1/13
Studiegids

Anatomie en anatomisch tekenen 1

28284/3027/2324/1/13
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Beeldhouwkunst binnen vrije kunsten
  • Schilderkunst binnen vrije kunsten
  • Vrije Grafiek binnen vrije kunsten
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Painting binnen Fine Arts
  • Printmaking binnen Fine Arts
  • Sculpture binnen Fine Arts
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Block Joachim
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

de student wordt in het atelier en of lessen individueel begeleid, beoordeeld en geĆ«valueerd, dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is. In het geval je gewettigd afwezig bent, breng je zo spoedig mogelijk een attest binnen op het secretariaat. Ongewettigde afwezigheden kunnen je studievoortgang in het gedrang brengen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kan de aangeleerde onderdelen van het skelet en spieren aanduiden en benoemen.
De student kan de verworven kennis van de anatomie van het menselijke lichaam vertalen naar een 2D drager.

Leerinhoud

Anatomie:
De ontwikkeling van een menselijk lichaam in relatie met zijn omgeving wordt besproken. Er wordt een beknopt overzicht gegeven over de geschiedenis van de anatomie, over de vorming van de anatomische onderdelen gedurende het menselijk leven, en over symmetrie in het menselijk lichaam. Belangrijke spieren en pezen, maar vooral beenderen en gewrichten worden systematisch besproken qua materie, vorm en uitzicht en ook de relatie hiervan met hun functie. Toepassingen van anatomische kennis worden besproken aan de hand van voorbeelden van bestaande kunstwerken. Vergelijkingen worden gemaakt zowel met plaasteren afgietsels als met levend model.

Anatomisch Tekenen:
De student tekent nauwkeurig verschillende anatomische onderdelen (schedel, bekken…) en hun verhoudingen. Hij/zij raadpleegt daarbij ook voorbeelden uit boeken en modellen in plaaster. De student tekent naar het skelet en leert de skeletonderdelen binnen een tekening als een complexe verzameling van 3-dimensionele vo te zien en weer te geven.De student tekent ook naar levend model waar o.m. vormveranderingen door beweging worden onderzocht, vooral op het niveau van het skelet. De relatie tussen de uitwendige vorm en de inwendige structuren, vooral qua skelet, wordt onderzocht.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Diverse tekenmaterialen / diverse tekenpapieren
Basiscursus 'Anatomie artistique' Paul Richer

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

diverse vakliteratuur zowel technische als artistieke

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen30,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks50,00

Toetsing (tekst)

Semester 2: mondeling examen
2de examenperiode: mondeling examen