Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Specifieke Kunstgeschiedenis Vrije Grafiek en Tekenkunst 16248/3027/2324/1/17
Studiegids

Specifieke Kunstgeschiedenis Vrije Grafiek en Tekenkunst 1

6248/3027/2324/1/17
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Vrije Grafiek binnen vrije kunsten
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Printmaking binnen Fine Arts
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Dederen sofie
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student kan op beginnersniveau een kunstwerk in zijn tijd plaatsen en aangeven wat haar maatschappelijke relevantie is/was.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student kan kunsthistorisch onderzoek verrichten in functie van het eigen werk.
De student kan op beginnersniveau een prent duiden op basis van persoonlijk historisch onderzoek.

Leerinhoud

3 thema’s komen aan bod: Eros, Thanatos en Hypnos (tijdperiode 1450-eind 19e eeuw)

Studiematerialen (lijst)

Audiovisuele mediaVerplicht
 • Auteur: Cornil Koen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Powerpoint presentaties.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Diverse vakliteratuur, zowel technische als artistieke.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
 • Omschrijving: Hoorcollege + ppt-presentaties + discussie
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren
 • Omschrijving: Zelfstudie en opzoekwerk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

semester 1: paper
2de examenperiode: paper