Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Specifieke kunstgeschiedenis beeld en ruimte 3 (BH)27471/3027/2324/1/16
Studiegids

Specifieke kunstgeschiedenis beeld en ruimte 3 (BH)

27471/3027/2324/1/16
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Beeldhouwkunst binnen vrije kunsten
  • In Situ³ binnen vrije kunsten
  Keuzepakket:
  • aan opleidingsonderdelen naar keuze
  • aan opleidingsonderdelen naar keuze (MO + GO)
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • In Situ³ binnen Fine Arts
  • Sculpture binnen Fine Arts
  Keuzepakket:
  • Elective courses
  • Elective courses (MO + GO)
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Theys Hans
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Korte omschrijving

De studenten bestuderen gewilde en ongewilde 'surrealistische' situaties, collages, composities, constellaties, gebeurtenissen en beelden in hun respectieve nationale cultuur, allereerst op het gebied van sculptuur en in situ kunst, maar ook in de literatuur, schilderkunst, architectuur, muziek, theater, dans, film, gaming, sociale media, politiek, religie, geschiedenis, televisie, pers enzovoort.

Ze geven elk een lezing die wordt ondersteund met beelden en teksten die ze ter beschikking stellen van de medestudenten.

Ze schrijven er korte teksten over.

Ze presenteren hun bevindingen in de vorm van een kleine publicatie ter attentie van de schrijver Vincent Van Meenen, doctorandus aan de UA met als onderwerp het surrealisme.


Onderwijsorganisatie (tekst)

Interactieve lessen, waarbij gesproken wordt over het werk en de opvattingen van klassieke meesters als Rodin, Moore, Brancusi en Giacometti en hedendaagse kunstenaars als Jeff Koons, Michel François, Ann Veronica Janssens, Panamarenko, Bernd Lohaus, Rein Dufait en anderen. Er worden kunstenaarsteksten gelezen. Die teksten worden geleverd door de docent.

Interactive classes about the oeuvre and the ideas of classic masters such as Rodin, Moore, Brancusi and Giacometti and contemporary artists such as Ai Weiwei, Jeff Koons, Michel François, Ann Veronica Janssens, Panamarenko, Bernd Lohaus, Karl Philips, Rein Dufait and others. We read texts written by artists. These texts are provided by the tutor.

Begincompetenties (tekst)

Geen bijzondere vereisten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student beheerst en heeft inzicht in de door de docent aangereikte inhouden met betrekking tot de hedendaagse beeldhouwkunst.
De student kent en begrijpt de hedendaagse beeldhouwkunst op gevorderd niveau.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student kan zijn inzichten m.b.t. hedendaagse beeldhouwkunst verrijken met een persoonlijk standpunt en in verband brengen met het eigen werk.
De student kan zijn kennis en begrip van hedendaagse beeldhouwkunst verrijken met een persoonlijk standpunt en in verband brengen met het eigen werk.

Leerinhoud

We leren met vertrouwen luidop voorlezen, ongeacht ons talent daarvoor.We leren open en geduldig in discussie treden met medestudenten.We leren interviews met kunstenaars of kunstenaarsteksten kritisch lezen, met aandacht voor mogelijke, onderliggende misverstanden, het specifieke taalgebruik van kunstenaars en critici.We raken op een gedetailleerde manier vertrouwd met enkele centrale thema's van de beeldhouwkunst.We leren hoe deze centrale thema's op een persoonlijke of specifieke manier gestalte krijgen in het oeuvre van vooraanstaande beeldhouwers.We leren hoe moeilijk het is over deze algemene thema's, maar ook over hun specifieke vorm, verslag uit te brengen in zelfgeschreven teksten of interviews.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Een syllabus bestaande uit teksten die worden voorgesteld door de docent en de studenten.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen64,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Semester 1: Beoordeling op basis van de actieve participatie tijdens elke les, de eigen lezing en de eigen publicatie.

2de examenperiode: Mondeling examen waarin gepeild wordt naar de eindcompetenties.