Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Hedendaagse kunst: postmodernismen12341/3027/2324/1/84
Studiegids

Hedendaagse kunst: postmodernismen

12341/3027/2324/1/84
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • aan opleidingsonderdelen naar keuze
  • aan opleidingsonderdelen naar keuze (MO + GO)
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzepakket:
  • Elective courses
  • Elective courses (MO + GO)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van den Broeck Bob
Andere co-titularis(sen): Bovyn Guy
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Kunst- en cultuurgeschiedenis tot 1500 EN eerder ingeschreven voor Kunst- en cultuurgeschiedenis 1500-1800) OF eerder ingeschreven voor Kunstgeschiedenis en Kunstactualiteit 1.

Begincompetenties (tekst)

De student beschikt over een grondig inzicht in de artistieke ontwikkelingen tot ca. 1968 (zie Hedendaagse kunst: neo-avant-gardes).

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student kan diverse vormen van informatie over de kunstactualiteit zelfstandig verwerken tot een actueel referentiekader.
De student kan het oeuvre van een zelfgekozen beeldend kunstenaar uit deze periode situeren en op een persoonlijke wijze duiden.
De student kan zijn kunsthistorische kennis aanwenden als referentiekader.
De student kent en heeft inzicht in de westerse kunstontwikkelingen van de jaren zeventig, tachtig en negentig van de 20ste eeuw.

Leerinhoud

De cursus verkent een aantal kunstontwikkelingen van de jaren zeventig, tachtig en negentig van de 20ste eeuw, aangevuld met een overzicht van recente tentoonstellingen, evenementen en publicaties die betrekking hebben op de hedendaagse beeldende kunst. Stromingen als Conceptuele kunst, Land art, arte povera, performance art, fundamentele schilderkunst, hyperrealisme, postmoderne schilderkunst, fotografie en installatiekunst passeren de revue. Daarbij wordt zowel aandacht besteed aan tentoonstellings- en publicatiegeschiedenis als aan representatieve vertegenwoordigers van deze ontwikkelingen.

Van de studenten wordt verwacht actief deel te nemen aan de cursus. We gaan in gesprek, bezoeken samen een of meerdere tentoonstellingen, zoeken naar (creatieve) manieren om te reflecteren over de kunstwerken die behandeld worden in de les. 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Naast de persoonlijke notities van de student, kan beroep gedaan worden op het volgende boek:

Ad De Visser, De tweede helft. Beeldende kunst na 1945, Sun/Kritak, Nijmegen, 1998 (en volgende edities).

Voor de niet-Nederlandstalige studenten verwijzen we naar:

David Hopkins, After Modern Art, 1945-2000, Oxford University Press, Oxford-New York, 2000

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

De Visser,Ad. ‘De Tweede helft. Kunst na 1945.’ Amsterdam: Boom Uitgevers; 6de druk/ 2010.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen64,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Mondeling examen