Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Onderzoeksmethodiek 210803/3027/2324/1/75
Studiegids

Onderzoeksmethodiek 2

10803/3027/2324/1/75
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  • Bachelor of Arts in Visual Arts
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Theys Hans
Andere co-titularis(sen): Bovyn Guy
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Onderzoeksmethodiek 1 OF eerder ingeschreven voor Onderzoeksmethodiek 1.

Korte omschrijving

We bespreken academisch en niet-academisch artistiek onderzoek aan de hand van vele voorbeelden, met aandacht voor de manier waarop onderzoeksmodellen en -methodes worden gebruikt en kunnen evolueren.

Onderwijsorganisatie (tekst)

De studenten worden verdeeld in tien groepen. De student leest een boek en schrijft een paper van maximum 2 pagina's waarin hij of zij aangeeft wat hem of haar het meest heeft geraakt in dit boek. De paper moet twee citaten uit het boek en twee citaten uit een secundaire bron bevatten en voorzien zijn van een bibliografie. Deze papers worden inhoudelijk en vormelijk besproken tijdens de les. Het boek moet gekozen worden uit een aangeboden lijst.

Begincompetenties (tekst)

Geen bijzondere vereisten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA4 - Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
De student kan bibliografische gegeven correct verwerken.
De student kan een lezing samenvatten.
De student kan een paper schrijven.
De student kan een persoonlijk standpunt schriftelijk verwoorden.
De student kan een referentiesysteem op een consequente manier inzetten.

Leerinhoud

De student ontwikkelt noties over de wijze waarop bekende kunstenaars en masterstudenten hun oeuvre ontwikkelen of een werkmethode ontwikkelen die leidt tot het ontstaan van een oeuvre.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

De studenten lezen door de docent opgegeven hoofdstukken uit het boek 'Knockando. Kunstenaars aan het woord', Tornado Editions, 2019.

Ze lezen het essay 'De geheime thuiskomst' (Hans Theys, 2007)

Ze lezen deze teksten voorafgaand aan de lessen, waarin ze worden besproken, kritisch belicht, aangevuld enzovoort.

Ook kan het dat Masterstudenten of gevestigde kunstenaars een lezing geven over de ontwikkeling van hun oeuvre, doctoraat en/of masterproject. De Masterstudenten worden daarbij omkaderd door de docent.

De studenten moeten alle lessen bijwonen. Er worden geen alternatieve opdrachten geformuleerd.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkvormen - SoFa
Werktijd buiten de contacturen64,00 uren
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00

Toetsing (tekst)

De studenten schrijven een paper waarin ze bestaande onderzoeksmethodes vergelijken met hun eigen werkwijze.

De student moet de lessen en voordrachten bijwonen om deze paper te kunnen schrijven.