Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Digitale beeldverwerking Vrije Grafiek en Tekenkunst 138301/3027/2324/1/24
Studiegids

Digitale beeldverwerking Vrije Grafiek en Tekenkunst 1

38301/3027/2324/1/24
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Vrije Grafiek binnen vrije kunsten
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Printmaking binnen Fine Arts
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Bosteels Peter
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Een basiscursus Photoshop gericht op studenten Vrije Grafiek

Onderwijsorganisatie (tekst)

de student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geƫvalueerd, dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is. In het geval je gewettigd afwezig bent, breng je zo spoedig mogelijk een attest binnen op het secretariaat. Ongewettigde afwezigheden kunnen je studievoortgang in het gedrang brengen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student bezit basiscompetenties in het gebruik van Photoshop (menu, lagen, paden).
De student kan Photoshop gebruiken om het ontwerpen te versnellen.

Leerinhoud

Na een technische inleiding waarbij wordt ingegaan op de verschillende menu's en werkingen van de functies van Photoshop, moet de student ontwerpen, die gemaakt zijn voor hun artistiekeateliers, importeren in Photoshop en verwerken op zo'n manier dat hij het programma gebruikt om, snel en flexibel, andere mogelijkheden van zijn ontwerpen te onderzoeken.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Syllabus van Peter Bosteels. 'Photoshop voor Vrije Grafiek'

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Syllabus Peter Bosteels

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
 • Omschrijving: Demonstraties + individuele opdrachten
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren
 • Omschrijving: Zelfstudie

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

permanente evaluaties en toon / controlemomenten tijdens het academiejaar
semester 1: eerste richtinggevende jury na afsluit van semester 1
semester 2: definitieve jury na afsluit 2e semester