Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Kunst- en cultuurgeschiedenis tot 150034282/3027/2324/1/51
Studiegids

Kunst- en cultuurgeschiedenis tot 1500

34282/3027/2324/1/51
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  • Bachelor of Arts in Visual Arts
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van den Broeck Bob
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Kunst- en cultuurgeschiedenis tot 1500 legt de focus op West-Europa vanaf de prehistory tot het einde van de middeleeuwen en plaatst Europese architectuur en visuele kunsten chronologisch in (wereld)context. Het wil de student een basis bieden om kunstwerken uit deze periode cultuurhistorisch te plaatsen.

Begincompetenties (tekst)

Er zijn geen begincompetenties vereist.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student heeft inzicht in de materiële, formele en inhoudelijke kenmerken van kunststijlen uit deze periode.
De student kan diverse vormen van informatie over de kunstactualiteit zelfstandig verwerken tot een actueel referentiekader.
De student kan zijn kunsthistorische kennis aanwenden als referentiekader.
De student kent en heeft inzicht in de basiskenmerken en evolutie van de westerse kunstgeschiedenis tijdens de Oudheid en Middeleeuwen
De student kent en herkent de belangrijkste stromingen, kunstenaars en kunstwerken van de antieke oudheid tot en met de late Middeleeuwen.

Leerinhoud

De cursus verkent een aantal kunstontwikkelingen tot 1500. Enerzijds plaatst de cursus kunstwerken binnen een cultuurhistorisch context. Er is aandacht voor kunstontwikkelingen in de prehistorie maar evengoed is er aandacht voor o.a. Etruskische, Griekse, Romeinse en Middeleeuwse kunstproductie. Per stijl worden door middel van voorbeelden aspecten behandeld als technieken, iconografie, creatieproces en materialen. Anderzijds worden deze historische kunstontwikkelingen in verband gebracht met recentere kunstontwikkelingen en de kunstactualiteit. In de cursus is ook aandacht voor een transhistorische en transculturele manier van kijken naar de kunstontwikkelingen tot 1500. Daarom komen naast Westerse kunstontwikkelingen ook een of meerdere niet-westerse kunstontwikkelingen aan bod.

Studiematerialen (lijst)

Handboek Eeuwige schoonheidVerplicht€ 42,00
  • Auteur: E.H. Gombrich

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Elke lesweek wordt een PowerPoint Presentatie met beeldmateriaal beschikbaar gesteld via het elektronisch leerplatform.

Deze dient aangevuld met persoonlijke notities die tijdens de colleges gemaakt worden.

De aangeduide hoofdstukken in het handboek beschikbaar in de academiebibliotheek geven de student extra achtergrondinformatie: Prof. Ernst Hans GOMBRICH, "Eeuwige schoonheid", Gaade, Van Holkema & Warendorf, 2011 (20ste uitgave).

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
  • Omschrijving: Indien hoorcolleges in de aula niet mogelijk zijn, wordt voorzien in digitaal afstandsonderwijs via het leerplatform digitap met volledig uitgeschreven tekst naast het beeldmateriaal.
Werktijd buiten de contacturen49,00 uren
  • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Schriftelijk examen