Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Kunst- en cultuurgeschiedenis 1500-180034283/3027/2324/1/85
Studiegids

Kunst- en cultuurgeschiedenis 1500-1800

34283/3027/2324/1/85
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  • Bachelor of Arts in Visual Arts
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van den Broeck Bob
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Kunst- en cultuurgeschiedenis 1500-1800 legt de focus op West-Europa gedurende de nieuwe tijd en plaatst Europese architectuur en visuele kunsten chronologisch in (wereld)context. Het wil de student een basis bieden om kunstwerken uit deze periode cultuurhistorisch te plaatsen.

Begincompetenties (tekst)

Er zijn geen begincompetenties vereist.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student heeft inzicht in de materiële, formele en inhoudelijke kenmerken van kunststijlen uit deze periode.
De student kan diverse vormen van informatie over de kunstactualiteit zelfstandig verwerken tot een actueel referentiekader.
De student kan zijn kunsthistorische kennis aanwenden als referentiekader.
De student kent en heeft inzicht in de basiskenmerken en evolutie van de kunstgeschiedenis van West-Europa in de Nieuwe Tijd van de 16de tot het einde van de 18de eeuw.
De student kent en herkent de belangrijkste stromingen, kunstenaars en kunstwerken van de Nieuwe Tijd.

Leerinhoud

De cursus verkent een aantal kunstontwikkelingen tussen 1500-1800. Enerzijds plaatst de cursus kunstwerken binnen een cultuurhistorisch context. Er is aandacht voor kunstontwikkelingen als o.a. renaissance, maniërisme, barok, rococo en neoclassicisme. Per stijl worden door middel van voorbeelden uit de beeldende kunst aspecten behandeld als technieken, iconografie, creatieproces en materialen. Anderzijds worden deze historische kunstontwikkelingen altijd in verband gebracht met recentere kunstontwikkelingen en de kunstactualiteit. In de cursus is aandacht voor een transhistorische en transculturele manier van kijken naar de kunstontwikkelingen tussen 1500-1800. Daarom komen naast Westerse kunstontwikkelingen ook een of meerdere niet-westerse kunstontwikkelingen aan bod.

Studiematerialen (lijst)

Handboek Eeuwige schoonheidVerplicht€ 42,00
  • Auteur: E.H. Gombrich

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Elke lesweek wordt een PowerPoint Presentatie met beeldmateriaal beschikbaar gesteld via het elektronisch leerplatform.

Deze dient aangevuld met persoonlijke notities die tijdens de colleges gemaakt worden.

De aangeduide hoofdstukken in het handboek beschikbaar in de academiebibliotheek geven de student extra achtergrondinformatie: Prof. Ernst Hans GOMBRICH, "Eeuwige schoonheid", Gaade, Van Holkema & Warendorf, 2011 (20ste uitgave).

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen49,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Schriftelijk examen