Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Kunst- en cultuurgeschiedenis 1900-194534288/3027/2324/1/61
Studiegids

Kunst- en cultuurgeschiedenis 1900-1945

34288/3027/2324/1/61
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  • Bachelor of Arts in Visual Arts
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van den Broeck Bob
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Kunst- en cultuurgeschiedenis tot 1500 EN eerder ingeschreven voor Kunst- en cultuurgeschiedenis 1500-1800) OF eerder ingeschreven voor Kunstgeschiedenis en Kunstactualiteit 1.

Begincompetenties (tekst)

De student heeft een grondige kennis van de canonieke westerse artistieke ontwikkelingen van de negentiende eeuw (zie Kunstgeschiedenis 3).

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student bezit een grondige kennis van de westerse artistieke ontwikkelingen van de eerste helft van de 20ste eeuw.
De student kan deze ontwikkelingen toelichten en duiden, en is op de hoogte van de artistieke canon m.b.t. de beeldende kunst en de architectuur uit deze periode.
De student kan zich bedienen van de juiste kunsthistorische terminologie en chronologie m.b.t. de beeldende kunst en de architectuur uit deze periode.

Leerinhoud

De cursus verkent een aantal kunstontwikkelingen tussen 1900-1940. Enerzijds plaatst de cursus kunstwerken binnen een cultuurhistorisch context. Er is aandacht voor Avant-Garde-stromingen als o.a. kubisme, futurisme, expressionisme, surrealisme, suprematisme en dadaïsme. Centraal staat de wisselwerking tussen kunst en maatschappij. Per stijl worden door middel van voorbeelden uit de beeldende kunst aspecten behandeld als technieken, iconografie, creatieproces en materialen. Anderzijds worden deze historische kunstontwikkelingen altijd in verband gebracht met recentere kunstontwikkelingen en de kunstactualiteit. In de cursus is aandacht voor een transhistorische en transculturele manier van kijken naar de kunstontwikkelingen tussen 1900-1945. Daarom komen naast Westerse kunstontwikkelingen ook een of meerdere niet-westerse kunstontwikkelingen aan bod.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Elke lesweek wordt een PowerPoint Presentatie met beeldmateriaal beschikbaar gesteld via het elektronisch leerplatform.

Deze dient aangevuld met persoonlijke notities die tijdens de colleges gemaakt worden.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Schriftelijk examen