Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Art & Ecology: Making Change37270/3027/2324/1/84
Studiegids

Art & Ecology: Making Change

37270/3027/2324/1/84
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Schilderkunst binnen vrije kunsten
  Keuzepakket:
  • aan opleidingsonderdelen naar keuze
  • aan opleidingsonderdelen naar keuze (MO + GO)
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Painting binnen Fine Arts
  Keuzepakket:
  • Elective courses
  • Elective courses (MO + GO)
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Arkesteijn Roel
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kent de relevante ontwikkelingen binnen de ecologische kunst.
BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student kent basisbegrippen op het gebied van natuur, milieu en ecologie.
De student kan op de eigen artistieke praktijk reflecteren en kan die binnen de hedendaagse ontwikkelingen binnen de beeldende kunst plaatsen.
De student beschikt over een bredere visie op de positie van het eigen werk tegenover andere levens- en wetenschapsgebieden, waaronder ecologie.
BA4 - Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
De student kan (kunst)theoretische teksten kritisch analyseren.
BA6 - Het karakteristieke van persoonlijke ontwerpen en/of realisaties vatten en op geëigende wijze communiceren.
De student kan zijn interdisciplinaire onderzoekscasus mondeling toelichten.
BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
De student kan een beknopte interdisciplinaire onderzoekscasus schrijven.
De student is in staat om de voorstellen in de praktijk te helpen realiseren door potentiele samenwerkingspartners te herkennen en samenwerkingen aan te gaan.

Leerinhoud

Sinds de late jaren zestig van de twintigste eeuw ontwikkelden zich internationaal uiteenlopende nieuwe kunstvormen, die gemakshalve vaak met de overkoepelende benaming ‘ecologische kunst’ worden aangeduid. De laatste decennia kwamen deze tendensen in een stroomversnelling, mede onder invloed van alarmerende berichten over klimaatverandering en de aanhoudende degradatie van de biodiversiteit. Uiteenlopende generaties kunstenaars houden zich in respons actief met ecologische vraagstukken bezig. Vele kunstenaars entameerden zelfs strategieën om actief in te grijpen in (locale) ecologische systemen – waarbij zij vaak verschillende wetenschapsgebieden, gemeenschappen, politici, beleidsmakers en financiers met elkaar verbinden.

De hoor- en werkcolleges vertrekken vanuit de beeldende-kunst-praktijk en stellen zich de vraag hoe kunstenaars verandering kunnen brengen. We besteden aandacht aan relevante tendensen op natuur- en milieugebied en gaan via onder meer close readings in op het werk van pionierende eco-kunstenaars. Fenomenen die aan bod zullen komen zijn ook permacultuur, de mondiale Transitie-beweging en het verschijnsel van ‘ecovillages’. Net zo goed worden recente ontwikkelingen binnen het domein van de tuin- en landschapsarchitectuur gepresenteerd. In de vorm van casussen in en rond de Academie gaat de student vervolgens op onderzoek en op pad naar manieren om op kleine schaal verandering te bewerkstelligen in de dagelijkse omgeving. Door het formuleren van bereikbare actiepunten hopen we daadwerkelijk voorstellen uit te kunnen voeren. Een schrijfoefening en een referaat maken onderdeel uit van Making Change.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00