Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Hoogdruk 16241/3027/2324/1/70
Studiegids

Hoogdruk 1

6241/3027/2324/1/70
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Vrije Grafiek binnen vrije kunsten
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Printmaking binnen Fine Arts
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Bosteels Peter
Andere co-titularis(sen): Vanbrabant Stijn
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 270,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student kan op beginnersniveau voorstudies interpreteren en omzetten naar een gedrukt beeld.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kan drukken en een hoogdrukpers gebruiken. Hij begrijpt de basisprincipes van het drukproces.
De student kan in oplage drukken.
De student kan ontwerpen overzetten en snijden op basismateriaal.
De student kan op beginnersniveau beelden ontwerpen in functie van hoogdruktechnieken.
De student kent en kan de courante soorten papier, inkt, reinigingsproducten gebruiken.
BA4 - Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
De student kan compositorisch denken op beginnersniveau.

Leerinhoud

Aan de hand van een aantal opdrachten verwerft de student(e) de competenties om de hoogdruk techniek te gebruiken binnen zijn artistiek oeuvre. De opdrachten accumuleren qua moeilijkheidsgraad en bespelen telkens een grotere waaier van aspecten. Naast het technische en artistieke leerproces, leert de student(e) communiceren met anderen over de gecreëerde werkstukken en wordt op die manier vertrouwd met de gebruikte terminologie en aandachtspunten.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Gutsen/ linoleum/ Schetsboeken/ tekenmaterieel/ snijmes/ kunstdrukpapier/

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk116,00 uren
 • Omschrijving: Artistieke Practicum
Werktijd buiten de contacturen154,00 uren
 • Omschrijving: Artistiek Practicum (zelfstudie)

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie aan de hand van diverse toon- en controlemomenten doorheen het jaar, afgesloten met een eindevaluatie op het einde van het academiejaar.