Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Diepdruk 16242/3027/2324/1/07
Studiegids

Diepdruk 1

6242/3027/2324/1/07
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Vrije Grafiek binnen vrije kunsten
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Printmaking binnen Fine Arts
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vanbrabant Stijn
Andere co-titularis(sen): Bosteels Peter
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 270,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor een zesde jaar (gelijkgesteld of hoger) secundair en positieve toegangsexamen hebben doorlopen.

Have passed sixth year (equivalent or higher) secondary and passed positive entrance examination.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student kent de principes van diepdruk.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student beheerst op beginnersniveau de vaardigheden van het drukken binnen het kader van diepdruk.
De student kan een etsplaat en papier prepareren.
De student kan op beginnersniveau een beeld op plaat opzetten.
De student kan op beginnersniveau een voorstudie voor etsen ontwerpen.
De student kent de principes van diepdruk.

Leerinhoud

Aan de hand van voorop vastgelegde opdrachten leert de student de verschillende basistechnieken van de diepdruk. Deze opdrachten doorlopen de studenten doorheen het academiejaar. Uitleg en demonstraties worden gegeven per opdracht. De studenten ontvangen de omschrijving van  alle opdrachten bij de start van het academiejaar. Indien deze opdrachten niet worden uitgevoerd zoals omschreven kan de studievoortgang in het gedrang komen. 


the assignments BA1:

1. TEST TEST
4 plates of ½ A5 each. Make on each plate a line etch of an object, place,...
These four drawings together form a self-portrait. So look for four subjects that are closely related to yourself.
Each plate gets a different etching time.
15min-30min-45min-90min.
print these four pictures on 1 sheet, composition is free but you have to be able to express and explain your choice.
Print edition of 3

2. ANIMALS/ANTHROPOMORPHISM
With Bardt to the zoo = quick sketches directly on the plates.
Preferable multiple plates A5
with several sketches.
Search up for Outi Heiskanen, Kiki Smith, Bert Want.
look at examples of rembrandt in connection with composition.
After sketching, attribute human characteristics to the animals drawn.
Technique: multiple acid times, lithocrayon, scrape and polish tool.
(possibility for 2th color plate afterwards)
edition of 3.

3. I LISTEN THEREFORE I AM.
“Does music itself have an identity, or is it conveyed by a composer? Or perhaps music contributes to our identity?”
Listen to Grunewald by Peter Broderick. Make an image inspired by this EP.
1 plate A5
technique: multiple acid times, roulettes, scrape and polish tool.
Print edition of 3

4. THE SYSTEM.
“Escape from the Primal Chaos”
Find the work of Anton Heyboer, read about his way of thinking and imaging.
Take your own thoughts as a starting point, and visualise them. Think about how two plates can be combined.
2 plates A4
technique: etching, drypoint, monotype, coloring on the plate.
Print 2 works of 2 plates combined (monotypes)

5. MAKE IT DISAPPEAR.
“Traces offer new possibilities.”
Choose a usable image from your sketchbook. (A page from your sketchbook is also possible)
Throughout the process, we scrape the image away step by step. The result will be an “empty” print. 1 plate A5
technique: etching, drypoint, aquatint, scrape and polish tool.
5 printed works; each print is a step in the disappearance process.

6. IN THE REALMS OF THE UNREAL.
“insanity is super sanity”
look at and read the work of henry Darger. Visually display your personal thoughts. Make use of collage and repetition. Translate these preliminary studies on plate and colour them in with watercolour afterwards.
1 plate 40cmx20cm (horizontal)
technique: multiple acid times, aquatint, vernis-mou, aquarel.
3 prints, different coloring, no white border around the print, so think of framing possibilities.

7. COLLABORATE. (2- 3 students)
Look at each other's sketchbooks and come together to form one image.
Combine personal theme/visual elements in function of 1 image.
Use all previous techniques. (not the aquarel or monotype)
1 plate, size A4
Edition of 3

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Basismateriaal, Schetsboeken en tekenmaterieel. Kunstdrukpapieren (in atelier te verkrijgen) Bij de start van het academiejaar ontvangen de studenten een lijst met aan te schaffen materialen. Deze dienen ze zelfstandig aan te schaffen. Indien de student het nodige materiaal niet voorziet kan de studievoortgang in het gedrang komen.

Basic materials, Sketchbooks and drawing materials. Art printing papers (available in studio) At the start of the academic year, students will receive a list of materials to be purchased. They should purchase these independently.If the student does not provide the necessary materials, study progress may be compromised.

(lithocrayon no 0 , etching needle, covering varnish, scrape tool, plastic tape, sandpaper, steel wool, varnish, shear knife, lighter, brush, pencils, file, wide soft brush, hard plastic sheet (0,5mm), copper (available in school), rubber gloves!, safety glasses!)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk116,00 uren
 • Omschrijving: Artistiek Practicum
Werktijd buiten de contacturen154,00 uren
 • Omschrijving: Artistiek Practicum (zelfstudie)

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie aan de hand van diverse toon- en werkmomenten, afgesloten met een eindevaluatie op het einde van het academiejaar. Aanwezigheid tijdens de contacturen is aangeraden. Afwezigheid kan de studievoortgang in het gedrang brengen.

Continuous evaluation based on various show and work moments, concluded with a final evaluation at the end of the academic year. Attendance during contact hours is recommended. Absence may compromise study progress.