Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Vlakdruk 16243/3027/2324/1/41
Studiegids

Vlakdruk 1

6243/3027/2324/1/41
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Vrije Grafiek binnen vrije kunsten
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Printmaking binnen Fine Arts
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Claes Koenraad
Andere co-titularis(sen): De Boeck Peter, Tomic Sanja
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 270,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student beheerst de technische basis en principes van het lithografisch proces, gaande van het schuren van de steen, het tekenen op de steen, de preparatie ervan, tot en met het afdrukken van het gecreƫrde beeld.
De student beheerst op beginnersniveau de compositorische, materiaal- specifieke en inhoudelijke aspecten van het grafisch werk.
De student beheerst op beginnersniveau de krijtlithografie-, litho-touche- en transfertechniek.
De student kan met het oog op het visueel communiceren van een aangereikt thema inhoudelijk en naar waarneming tekenen.

Leerinhoud

In dit inleidend deel van de vlakdruk wordt vooral aandacht besteed aan de technische aspecten. Het opzetten van ontwerpen op steen en het prepareren en drukken van de lithosteen. Een aantal eenvoudige lithografische processen worden toegepast aan de hand van opdrachten.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Basispakket Lithomateriaall Schetsboeken en tekenmateriaal Kunstdrukpapieren

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk116,00 uren
 • Omschrijving: Artistiek Practicum
Werktijd buiten de contacturen154,00 uren
 • Omschrijving: Artistiek practicum (Zelfstudie)

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie aan de hand van toon- en controlemomenten doorheen het jaar, afgesloten met een eindevaluatie op het einde van het academiejaar.