Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Zeefdruk 134126/3027/2324/1/82
Studiegids

Zeefdruk 1

34126/3027/2324/1/82
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Vrije Grafiek binnen vrije kunsten
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Printmaking binnen Fine Arts
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Tomic Sanja
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 270,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student kan de aangereikte grafisch technieken creatief toepassen binnen zijn persoonlijk project.
De student kan op beginnersniveau voorstudies interpreteren en omzetten naar een gedrukt beeld.
De student vertaalt ideeën en concepten in authentieke beeldtaal. (creatie)
BA4 - Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
De student kent elementaire technische principes (digitale en manuele films creëren, zeef prepareren en belichten, inkten en kleuren maken, drukken) en leert ze kritisch evalueren en toepassen.
De student experimenteert met en onderzoekt verschillende teken- en print/drukmaterialen.
BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
De student bezit een positieve werkattitude tegenover zijn eigen werk en zijn omgeving/medestudenten en studio.
De student beheert het proces van ontwerp tot vertaling en kan in oplage drukken.
De student kan de opdrachten zelfstandig en creatief verwerken.

Leerinhoud

Aan de hand van een aantal opdrachten worden de technische en expressieve eigenschappen en diverse artistieke kwaliteiten van de zeefdruk medium bestudeerd en toegepast. Een aantal basisprincipes van digitale en manuele film creaties en grafische kwaliteiten van multipliciteit, gelaagdheid, vorm, beeld, compositie, kleur en textuur komen door experiment en onderzoek aan bod. Deze oefening leidt tot autonoom creatief process en eigen artistiek werk dat vaak in de groep wordt besproken. Tijdens het bespreken van opdrachten worden de studenten geïntroduceerd in het hedendaagse kunstenveld en er wordt een breed referentiekader gegeven. Een persoonlijk schetsboek/portfolio wordt samengesteld met onderzoek, notities en beeldmateriaal.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Verschillende boeken uit de school bibliotheek.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk116,00 uren
 • Omschrijving: Artistieke Praktijk
 • Duur: Academiejaar
Werktijd buiten de contacturen154,00 uren
 • Omschrijving: Artistiek Practicum (Zelfstudie)

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie aan de hand van toon- en controlemomenten doorheen het jaar, afgesloten met een eindevaluatie op het einde van het academiejaar.