Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Hoogdruk 26303/3027/2324/1/44
Studiegids

Hoogdruk 2

6303/3027/2324/1/44
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Vrije Grafiek binnen vrije kunsten
  Keuzepakket:
  • Atelier Vrije grafiek 2
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Printmaking binnen Fine Arts
  Keuzepakket:
  • Atelier Printmaking 2
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
  Keuzepakket:
  • Atelier vrije grafiek 2
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
  Keuzepakket:
  • Atelier vrije grafiek 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 12 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Bosteels Peter
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 270,00 uren

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Hoogdruk 1 EN eerder ingeschreven voor Diepdruk 1 EN eerder ingeschreven voor Vlakdruk 1 EN eerder ingeschreven voor Zeefdruk 1) OF eerder ingeschreven voor Atelier Vrije Grafiek 1.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student kan beeld en tekst binnen het manueel drukproces samenvoegen.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kan beeld en tekst binnen het manueel drukproces samenvoegen.
De student kan een hoogdruk in kleur maken (camallieu, multiclichédruk) en experimenteel drukken.
De student kan op beginnersniveau een houtgravure maken en een tekst illustreren.
De student kan op gevorderd niveau drukken met een hoogdrukpers en een manuele contrapers.
BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
De student kan een persoonlijk artistiek project systematisch uitwerken

Leerinhoud

Aan de hand van een aantal technische opdrachten wordt de student vertrouwd gemaakt met kleurdrukken, illustraties bij bestaande teksten, experimentele hoogdruk. Hiernaast kan de student verder onderzoek beginnen te plegen binnen zijn persoonlijke artistieke wereld en taal. Het persoonlijke artistieke luik wint aan belang.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk135,00 uren
 • Omschrijving: artistiek Practicum
Werktijd buiten de contacturen135,00 uren
 • Omschrijving: artistiek practicum (zelfstudie)

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie aan de hand van diverse toon- en controlemomenten doorheen het jaar, afgesloten met een eindevaluatie op het einde van het academiejaar.