Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Zeefdruk33466/3027/2324/1/49
Studiegids

Zeefdruk

33466/3027/2324/1/49
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Vrije Grafiek binnen vrije kunsten
  Keuzepakket:
  • Atelier Vrije grafiek 2
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Printmaking binnen Fine Arts
  Keuzepakket:
  • Atelier Printmaking 2
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
  Keuzepakket:
  • Atelier vrije grafiek 2
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
  Keuzepakket:
  • Atelier vrije grafiek 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 12 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Tomic Sanja
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 270,00 uren

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Hoogdruk 1 EN eerder ingeschreven voor Diepdruk 1 EN eerder ingeschreven voor Vlakdruk 1 EN eerder ingeschreven voor Zeefdruk 1) OF eerder ingeschreven voor Atelier Vrije Grafiek 1.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student integreert zeefdruk binnen zijn artistiek oeuvre en kan combineren met andere technieken en media.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kan zelfstandig persen en materiaal gebruiken en heeft alle basisprocédés onder de knie.
BA4 - Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
De student kan technisch en inhoudelijk artistiek onderzoek verrichten op zowel autonoom als opdracht werk.
BA6 - Het karakteristieke van persoonlijke ontwerpen en/of realisaties vatten en op geëigende wijze communiceren.
De student heeft inzicht in de eigen beeldtaal en kan die analyseren en met anderen daarover communiceren.
BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
De student kan beeldend en inhoudelijk onderzoek uitvoeren, archiveren en presenteren.

Leerinhoud

Aan de hand van demonstraties worden verschillende mogelijkheden en toepassingen uitgelegd. Dit kan verspreid worden over een langere periode omwille van de brede waaier aan beschikbare mogelijkeden.

Door opdrachten te realiseren worden; basisprincipes, grafische kwaliteiten, compositie, kleur en concept bestudeerd.

Experiment en onderzoek wordt gestimuleerd.  

Gerealiseerde werken en concepten worden geanalyseerd en besproken.

Gedurende het jaar worden de studenten geïntroduceerd in het hedendaagse kunstenveld waarin grafiek in verschillende vormen aan bod komt. 

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk135,00 uren
 • Omschrijving: Er worden specifieke workshops gegeven aan alle studenten. Tijdens de workshops worden de basis competenties en techniek uitgelegd. Dit betekend dat deelname aan deze workshops noodzakelijk is. In de loop van het jaar worden de studenten individueel begeleidt en geëvalueerd waardoor de participatie aan de lessen en da aanwezigheid vereist is.
Werktijd buiten de contacturen135,00 uren
 • Omschrijving: Artistiek Practicum (Zelfstudie)

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie aan de hand van toon- en controlemomenten doorheen het jaar, afgesloten met een eindevaluatie op het einde van het academiejaar.