Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Artistieke bachelorpraktijk 134127/3027/2324/1/19
Studiegids

Artistieke bachelorpraktijk 1

34127/3027/2324/1/19
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Vrije Grafiek binnen vrije kunsten
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Printmaking binnen Fine Arts
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Bosteels Peter
Andere co-titularis(sen): Claes Koenraad, De Boeck Peter, Gils Lou, Hallet Tom, Tomic Sanja, Vanbrabant Stijn
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Hoogdruk 1 EN eerder ingeschreven voor Diepdruk 1 EN eerder ingeschreven voor Vlakdruk 1 EN eerder ingeschreven voor Zeefdruk 1) OF eerder ingeschreven voor Atelier Vrije Grafiek 1.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student kan combineren met andere technieken en media.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student begrijpt complexere processen binnen de gekozen grafische media en kan deze toepassen.
BA4 - Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
De student kan op beginnersniveau beeldend en inhoudelijk onderzoek uitvoeren, archiveren en presenteren.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student kan onderzoek integreren binnen zijn artistiek oeuvre.
BA6 - Het karakteristieke van persoonlijke ontwerpen en/of realisaties vatten en op geëigende wijze communiceren.
De student heeft inzicht op beginnersniveau in de eigen beeldtaal en kan die analyseren en met anderen daarover communiceren.
De student kan onderzoek integreren binnen zijn artistiek oeuvre.
BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
De student heeft zelf-organisatorische competenties en kan zijn werk autonoom realiseren en uit eigen ambitie regelmatig werken.

Leerinhoud

In samenspraak met de betrokken docenten vult de student zijn bestaande praktische atelier keuze verder aan. De student kan hierin de volgende keuze maken:
1. Eén van de twee gekozen media (keuze uit Hoogdruk, diepdruk, Vlakdruk of Zeefdruk) wordt verder uitgewerkt en verdiept. De student krijgt een uitbreidingspakket aangeboden dat de student in staat moet stellen grafische artistieke expressie te personaliseren.

2. de student kan opteren om een derde optie uit de keuzes te selecteren waarbij  verder onderzoek gedaan wordt in dit medium, zonder dat dit de twee eerder gekozen media in de weg staat. Deze derde keuze moet voorkomen dat de student zich te beperkt gaat voelen binnen de grafische uitdrukkingsmogelijkheden. De inhoud is verdiepend en specialiserend maar niet in de mate van de hoofdkeuzes.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
 • Omschrijving: Artistiek Practicum
 • Opmerking: Aanvullende of verdiepende cursus grafisch medium (Hoogdruk, diepdruk, vlakdruk of zeefdruk) + bijbehorend artistiek onderzoek
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren
 • Omschrijving: Artistiek Practicum (Zelfstudie)

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie aan de hand van toon- en controlemomenten doorheen het jaar, afgesloten met een eindevaluatie op het einde van het academiejaar.