Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Hoogdruk 36357/3027/2324/1/37
Studiegids

Hoogdruk 3

6357/3027/2324/1/37
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Vrije Grafiek binnen vrije kunsten
  Keuzepakket:
  • Atelier Vrije grafiek 3
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Printmaking binnen Fine Arts
  Keuzepakket:
  • Atelier Printmaking 3
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
  Keuzepakket:
  • Atelier vrije grafiek 3
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
  Keuzepakket:
  • Atelier vrije grafiek 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 24 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Bosteels Peter
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 900,00 uren

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Hoogdruk 2 EN eerder ingeschreven voor Diepdruk 2 EN eerder ingeschreven voor Artistieke bachelorpraktijk 1) OF (eerder ingeschreven voor Hoogdruk 2 EN eerder ingeschreven voor Vlakdruk 2 EN eerder ingeschreven voor Artistieke bachelorpraktijk 1) OF (eerder ingeschreven voor Hoogdruk 2 EN eerder ingeschreven voor Zeefdruk EN eerder ingeschreven voor Artistieke bachelorpraktijk 1) OF (eerder ingeschreven voor Diepdruk 2 EN eerder ingeschreven voor Vlakdruk 2 EN eerder ingeschreven voor Artistieke bachelorpraktijk 1) OF (eerder ingeschreven voor Diepdruk 2 EN eerder ingeschreven voor Zeefdruk EN eerder ingeschreven voor Artistieke bachelorpraktijk 1) OF (eerder ingeschreven voor Vlakdruk 2 EN eerder ingeschreven voor Zeefdruk EN eerder ingeschreven voor Artistieke bachelorpraktijk 1) OF (eerder ingeschreven voor Atelier Vrije Grafiek 2).

Begincompetenties (tekst)

Creditbewijs van 2BA atelier Vrije Grafiek II of gelijkwaardig.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student kan een kunsteditie/ portfolio/kunstenaarsboek met een reeks van beelden realiseren.
De student kan een reeks werken ontwerpen die samenhoren.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kan een ontwerp voor een reeks van werken finaliseren en drukken in oplage.
BA4 - Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
De student kan zelfstandig en kritisch werken en experimenteert met technische en artistieke aspecten.
De student kan zelfstandig experimenteren op zowel technisch als artistiek vlak.

Leerinhoud

Tijdens de eerste periode wordt de student individueel begeleid bij het zoeken naar zijn eigen traject binnen de gekozen techniek. De student wordt gestimuleerd om tot een eenheid binnen zijn beeldvorming te komen. De student vormt, op het eind van het eerste semester, een duidelijk beeld van het project (Portfolio) dat hij/zij zal realiseren tijdens het tweede semester. Bij de eerste evaluatie wordt dit project voorgelegd in ontwerp-fase met de hierbij horende, reeds geconcretiseerde, beelden. Tijdens de tweede periode wordt dit project gerealiseerd.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk450,00 uren
 • Omschrijving: Demonstraties + individuele opdrachten
Werktijd buiten de contacturen450,00 uren
 • Omschrijving: Artistiek Practicum (Zelfstudie)

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie aan de hand van diverse toon- en controlemensen doorheen het jaar, afgesloten met een jury op het einde van het academiejaar.