Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Diepdruk 36358/3027/2324/1/71
Studiegids

Diepdruk 3

6358/3027/2324/1/71
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Vrije Grafiek binnen vrije kunsten
  Keuzepakket:
  • Atelier Vrije grafiek 3
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Printmaking binnen Fine Arts
  Keuzepakket:
  • Atelier Printmaking 3
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
  Keuzepakket:
  • Atelier vrije grafiek 3
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
  Keuzepakket:
  • Atelier vrije grafiek 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 24 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vanbrabant Stijn
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 900,00 uren

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Hoogdruk 2 EN eerder ingeschreven voor Diepdruk 2 EN eerder ingeschreven voor Artistieke bachelorpraktijk 1) OF (eerder ingeschreven voor Hoogdruk 2 EN eerder ingeschreven voor Vlakdruk 2 EN eerder ingeschreven voor Artistieke bachelorpraktijk 1) OF (eerder ingeschreven voor Hoogdruk 2 EN eerder ingeschreven voor Zeefdruk EN eerder ingeschreven voor Artistieke bachelorpraktijk 1) OF (eerder ingeschreven voor Diepdruk 2 EN eerder ingeschreven voor Vlakdruk 2 EN eerder ingeschreven voor Artistieke bachelorpraktijk 1) OF (eerder ingeschreven voor Diepdruk 2 EN eerder ingeschreven voor Zeefdruk EN eerder ingeschreven voor Artistieke bachelorpraktijk 1) OF (eerder ingeschreven voor Vlakdruk 2 EN eerder ingeschreven voor Zeefdruk EN eerder ingeschreven voor Artistieke bachelorpraktijk 1) OF (eerder ingeschreven voor Atelier Vrije Grafiek 2).

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor het atelier Grafiek BA2 of vergelijkbaar.

Passed the printmaking BA2 studio or equivalent.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student kan inhoudelijke en formele aspecten aan elkaar koppelen en getuigt daarbij van specifieke technische vakkennis en vaardigheden op gevorderd niveau.
De student slaagt erin tot een inhoudelijk gedragen grafische expressie te komen en kan in zijn/haar werk op een artistieke manier textuur, structuur, tonaliteit en kleur verwerken.
De student heeft zijn persoonlijkheid, originaliteit en artistieke maturiteit aangescherpt tot op gevorderd niveau.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student beheerst de compositietechnieken en andere creatieve processen die tijdens de lessen aan bod zijn gekomen op gevorderd niveau.
BA6 - Het karakteristieke van persoonlijke ontwerpen en/of realisaties vatten en op geƫigende wijze communiceren.
De student kan zijn/haar werk op een artistiek en inhoudelijk verantwoorde manier presenteren.

Leerinhoud

Tijdens de eerste periode wordt de student individueel begeleid bij het zoeken naar zijn eigen traject binnen de gekozen techniek. De student wordt gestimuleerd om tot een eenheid binnen zijn beeldvorming te komen. De student vormt, op het eind van het eerste semester, een duidelijk beeld van het project (Portfolio) dat hij/zij zal realiseren tijdens het tweede semester. Bij de eerste evaluatie wordt dit project voorgelegd in ontwerp-fase met de hierbij horende, reeds geconcretiseerde, beelden. Tijdens de tweede periode wordt dit project gerealiseerd.

Indien de student dit proces niet naar behoren doorloopt kan de studievoortgang in het gedrang komen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Basismateriaal van BA1, Schetsboeken en tekenmaterieel. Kunstdrukpapieren (in atelier te verkrijgen) Aangevuld met specifieke materialen voor complexere technieken (zie opdrachtomschrijving)
Indien de student het nodige materiaal niet voorziet kan de studievoortgang in het gedrang komen.

Basic materials BA1, Sketchbooks and drawing materials. Art printing papers (available in studio) Supplemented with specific materials for more complex techniques (see assignments) If the student does not provide the necessary materials, study progress may be compromised.

(lithocrayon no 0 , etching needle, covering varnish, scrape tool, plastic tape, sandpaper, steel wool, varnish, shear knife, lighter, brush, pencils, file, wide soft brush, hard plastic sheet (0,5mm), copper (available in school), rubber gloves!, safety glasses! kitchen salt, lithotuche, roulettes, rocking iron, color inks, sugar sirup, ink)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk450,00 uren
 • Omschrijving: Demonstraties + individuele opdrachten
Werktijd buiten de contacturen450,00 uren
 • Omschrijving: Artistiek Practicum (Zelfstudie)

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie aan de hand van diverse toon- en controlemomenten, afgesloten met een jury op het einde van het academiejaar.