Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Zeefdruk 333467/3027/2324/1/83
Studiegids

Zeefdruk 3

33467/3027/2324/1/83
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Vrije Grafiek binnen vrije kunsten
  Keuzepakket:
  • Atelier Vrije grafiek 3
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Printmaking binnen Fine Arts
  Keuzepakket:
  • Atelier Printmaking 3
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
  Keuzepakket:
  • Atelier vrije grafiek 3
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
  Keuzepakket:
  • Atelier vrije grafiek 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 24 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Tomic Sanja
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 900,00 uren

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Hoogdruk 2 EN eerder ingeschreven voor Diepdruk 2 EN eerder ingeschreven voor Artistieke bachelorpraktijk 1) OF (eerder ingeschreven voor Hoogdruk 2 EN eerder ingeschreven voor Vlakdruk 2 EN eerder ingeschreven voor Artistieke bachelorpraktijk 1) OF (eerder ingeschreven voor Hoogdruk 2 EN eerder ingeschreven voor Zeefdruk EN eerder ingeschreven voor Artistieke bachelorpraktijk 1) OF (eerder ingeschreven voor Diepdruk 2 EN eerder ingeschreven voor Vlakdruk 2 EN eerder ingeschreven voor Artistieke bachelorpraktijk 1) OF (eerder ingeschreven voor Diepdruk 2 EN eerder ingeschreven voor Zeefdruk EN eerder ingeschreven voor Artistieke bachelorpraktijk 1) OF (eerder ingeschreven voor Vlakdruk 2 EN eerder ingeschreven voor Zeefdruk EN eerder ingeschreven voor Artistieke bachelorpraktijk 1) OF (eerder ingeschreven voor Atelier Vrije Grafiek 2).

Begincompetenties (tekst)

Creditbewijs van 2BA atelier Vrije Grafiek II of gelijkwaardig.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student beschikt over een brede kennis van artistieke toepassingen en professionele vaardigheden van het medium.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student reflecteert over de eigen praktijk, kan een onderzoeksveld afbakenen, referenties aanhalen, een onderzoeksconcept en -context uitschrijven, en een artistiek statement m.b.t. een bachelorproject uitwerken.
De student kan technisch, inhoudelijk en persoonlijk artistiek onderzoek verrichten en maakt bewuste keuzes binnen zijn eigen project.
De student kan zelfstandig technisch en beeldend een probleem binnen zeefdruk oplossen en experimenteert met verschillende materialen en media.
BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
"De student kan zelfstandig zijn project uitvoeren en heeft organisatorische vaardigheden. "

Leerinhoud

De studenten worden individueel begeleidt, er is geen algemeen programma en er zijn geen opdrachten.

De mogelijkheden voor samenwerking, experiment en crossover worden individueel aangeboden. Combineren van zeefdruk met andere grafische en/of niet grafische technieken wordt gestimuleerd. 

Er worden presentatie momenten georganiseerd waarin de studenten over hun werk kunnen communiceren. 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Perspectives on contemporary printmaking: Critical writing since 1986 1st Edition
by Ruth Pelzer-Montada (Editor)

Jenifer L. Roberts on Printmaking six-part lecture https://youtube.com/playlist?list=PLErBGbWC2wSNiNIgU3WRB3JEnKI5z2SFX

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk450,00 uren
 • Omschrijving: De student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geëvalueerd, dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is. Ongewettigde afwezigheden kunnen je studievoortgang in het gedrang brengen.
Werktijd buiten de contacturen450,00 uren
 • Omschrijving: Artistiek Practicum (Zelfstudie)

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie aan de hand van toon- en controlemomenten, afgesloten met een jury op het einde van het academische jaar.