Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Artistieke bachelorpraktijk 234151/3027/2324/1/59
Studiegids

Artistieke bachelorpraktijk 2

34151/3027/2324/1/59
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Vrije Grafiek binnen vrije kunsten
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Printmaking binnen Fine Arts
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Bosteels Peter
Andere co-titularis(sen): Claes Koenraad, De Boeck Peter, Gils Lou, Hallet Tom, Tomic Sanja, Vanbrabant Stijn
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 270,00 uren

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Hoogdruk 2 EN eerder ingeschreven voor Diepdruk 2 EN eerder ingeschreven voor Artistieke bachelorpraktijk 1) OF (eerder ingeschreven voor Hoogdruk 2 EN eerder ingeschreven voor Vlakdruk 2 EN eerder ingeschreven voor Artistieke bachelorpraktijk 1) OF (eerder ingeschreven voor Hoogdruk 2 EN eerder ingeschreven voor Zeefdruk EN eerder ingeschreven voor Artistieke bachelorpraktijk 1) OF (eerder ingeschreven voor Diepdruk 2 EN eerder ingeschreven voor Vlakdruk 2 EN eerder ingeschreven voor Artistieke bachelorpraktijk 1) OF (eerder ingeschreven voor Diepdruk 2 EN eerder ingeschreven voor Zeefdruk EN eerder ingeschreven voor Artistieke bachelorpraktijk 1) OF (eerder ingeschreven voor Vlakdruk 2 EN eerder ingeschreven voor Zeefdruk EN eerder ingeschreven voor Artistieke bachelorpraktijk 1) OF (eerder ingeschreven voor Atelier Vrije Grafiek 2).

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student kan combineren met andere technieken en media.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student begrijpt complexere processen binnen de gekozen grafische media en kan deze toepassen.
BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student kan de maatschappelijke impact van het productieproces herkennen en verantwoorden.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student kan onderzoek integreren binnen zijn artistiek oeuvre.
BA6 - Het karakteristieke van persoonlijke ontwerpen en/of realisaties vatten en op geëigende wijze communiceren.
De student kan onderzoek integreren binnen zijn artistiek oeuvre.
De student heeft inzicht op gevorderd niveau in de eigen beeldtaal en kan die analyseren en met anderen daarover communiceren.
De student kan op gevorderd niveau beeldend en inhoudelijk onderzoek uitvoeren, archiveren en presenteren.
BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
De student heeft zelf-organisatorische competenties en kan zijn werk autonoom realiseren en uit eigen ambitie regelmatig werken.

Leerinhoud

In samenspraak met de betrokken docenten vult de student de hoofdkeuze met betrekking tot één grafisch medium aan met de volgende opties:
1. De student kiest voor een verzwaring van de bestaande hoofdkeuze. Hij krijgt dus een groter pakket aangeboden van het geprefereerde artistiek atelier.

2. De student kiest, naast de hoofdkeuze een ander grafisch medium waarin het bereikte niveau verder wordt verdiept en dat als aanvulling dient, naast de hoofdkeuze, om de artistiek expressieve mogelijkheden verder te personaliseren en te vervolledigen.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk135,00 uren
 • Omschrijving: Aanvullende of verdiepende cursus grafisch medium (Hoogdruk, diepdruk, vlakdruk of zeefdruk) + bijbehorend artistiek onderzoek
 • Opmerking: De student neemt deel in projecten die onderdeel zijn van het lesprogramma: projectweken, tentoonstellingen, studiereizen, lezingen en andere projecten die relevant zijn voor het programma.
Werktijd buiten de contacturen135,00 uren
 • Omschrijving: Artistiek Practicum (zelfstudie)

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie aan de hand van toon- en controlemomenten doorheen het jaar, afgesloten met een jury op het einde van het academiejaar.