Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Autonome praktijk 134160/3027/2324/1/74
Studiegids

Autonome praktijk 1

34160/3027/2324/1/74
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Beeldhouwkunst binnen vrije kunsten
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Sculpture binnen Fine Arts
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Titularis: Van Dijck Bart
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

practicum, artistiek atelier, studiebezoek, consult, zelfstudie

Begincompetenties (tekst)

De student is geslaagd voor het ingangsexamen beeldhouwkunst, is geïnteresseerd in beeldende kunst en sculptuur en toont hier een open en gemotiveerde houding.

De student kent belangrijkste bronnen van informatie over zijn opdrachten en kan die informatiebronnen op een persoonlijke manier verwerken d.m.v. zinvolle verbanden tussen gevonden materiaal en verwerking in tekeningen en ontwerptekeningen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student kan een gegeven opdracht persoonlijk en plastisch verwerken.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student experimenteert met verschillende materialen.
De student onderzoekt de verschillende mogelijkheden met betrekking tot de presentatie van zijn plastisch werk.
BA6 - Het karakteristieke van persoonlijke ontwerpen en/of realisaties vatten en op geëigende wijze communiceren.
De student kan de ontwikkeling van zijn creatief proces verwoorden.
BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
De student respecteert de opgelegde deadlines en kan zijn werk tijdig finaliseren en presenteren.

Leerinhoud

Onderzoek van het medium beeldhouwkunst, materialen en presentatiemogelijkheden aan de hand van uiteenlopende opdrachten. Individuele, kritische reflectie over eigen werk en het werk van collega-studenten. Onderzoek van het medium beeldhouwkunst door te kijken naar hedendaagse en historische referenties. Analyse van de betekenis en associaties van beelden en materialen.

 
Studiematerialen (tekst): Verplicht

Diverse ontwerpmaterialen: schetsboek, alle tekenmaterialen, papier/karton, maquette, mes, schaar, lijm, Diverse uitvoeringsmaterialen: metaal, klei, papier/karton e.a. Specifieke, opdrachtgebonden materialen worden tijdig meegedeeld.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk52,00 uren
 • Opmerking: De student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geëvalueerd. Dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is.
Werktijd buiten de contacturen128,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie aan de hand van toon- en controlemomenten doorheen het jaar, tussentijdse evaluatie op het einde van het eerste semester en een eindevaluatie op het einde van het academiejaar.