Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
History of Film 1: first half 20th century34348/3027/2324/1/64
Studiegids

History of Film 1: first half 20th century

34348/3027/2324/1/64
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • aan opleidingsonderdelen naar keuze
  • aan opleidingsonderdelen naar keuze (MO + GO)
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzepakket:
  • Elective courses
  • Elective courses (MO + GO)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Ubben Eric
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 24,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Filmgeschiedenis 1 is een keuzevak voor studenten beeldende kunsten. Het behandelt de stilistische evolutie van film en de belangrijke technische mijlpalen. De (audio)visuele referenties zijn het belangrijkst en onderscheiden zich van communicatie- of filmstudies.

Deel 1 omvat de geschiedenis van de pre cinematografie to Wereld Oorlog II. Opgevat als semi autonome case studies, starten we met Dickson/Edisons Kinetoscope en gaan dieper in op een aantal invloedrijke regisseurs; Méliès, Porter, Griffith,... en stromingen als ook belangrijke technische innovaties.

Hoorcolleges gaan live door op de campus en studenten worden geacht aanwezig te zijn tijdens de lessen. afwezigheid kan een negatieve impact hebben op de studieresultaten

Begincompetenties (tekst)

De student beschikt over de noodzakelijke basiskennis van de geschiedenis van de moderne tijden en meer specifiek kunstgeschiedenis.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
The student has knowledge of and understands that two new innovations (sound on film and technicolor) had a profound impact on film production. Both in a positive as in a negative sense.
The student has knowledge of the societal changes after the first world war and the great depression.
The student has acquired an insight in the new genres (Slapstick, Historical drama, Western,…) and movements such as the German Expressionism, Soviet Montage School, Surrealism and Poetic Realism. .
The student knows about and understands that annimated film will also be subject to a small revolution and that directions in European animation developed in a different direction compared to its N.American sibling.
The student knows and understands that the so called B&W silent era is actually a misinterpretation.
The students knows about and understands the notion of fictional narrative medium (Méliès, Porter, Griffith), its popularity and how it outgrowths the nickelodeons and dime theaters to move to Film Theaters.
The student knows about the evolution of the newly born film medium, from its precursors (Plateau, Marey, Mubridge,…) to the bridging innovators; Dickson/Edison and the Lumière Brothers.

Leerinhoud

Filmgeschiedenis 1 geeft je een inzicht in de evolutie van cinematografie vanaf het einde van de 19de eeuw tot aan de uitbraak van wereldoorlog 2. Gelet op de beperkte omvang van dit keuze OLOD beperken we ons tot de meest cruciale hoofdstukken om de evolutie te begrijpen. Pre cinematografie, maar vooral de belangrijke regisseurs zoals Méliès, Porter, Griffith alsook de baanbrekende bewegingen zoals de Sovjet Montage school, Duits expressionisme, surrealisme en Poëtisch realisme worden in hun context geplaatst. van even groot belang zijn de technische innovaties zoals de introductie van klank en kleur. Wereldoorlog 2 zal voor een groot stuk de nominatie van Hollywood betekenen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

De losbladige reader 'Film History' (Bordwell Thompson) is beschikbaar in de campus bibliotheek. Powerpoint presentaties alsook sommige fragmenten zijn te raadplegen op digitaal. De seminaries en hoorcollegesgaan Live door op de campus. Uitzonderlijk via TEAMS live stream

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeOnderzoeksopdracht100,00

Toetsing (tekst)

Aan het eind van semester een, de student presenteert een paper over een specifieke film, regisseur of stroming. Deze paper beslaat minstens 6 pagina's incl. afbeeldingen en bronvermelding en wordt ingediend op de gestelde deadline op het examenrooster