Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Tekenen levend model Beeldhouwen 237287/3027/2324/1/80
Studiegids

Tekenen levend model Beeldhouwen 2

37287/3027/2324/1/80
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Beeldhouwkunst binnen vrije kunsten
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Sculpture binnen Fine Arts
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Put Denie
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Tekenen levend model Beeldhouwen 1 OF eerder ingeschreven voor Tekenen levend model 1 OF eerder ingeschreven voor Tekenen levend model Vrije Grafiek 1 OF eerder ingeschreven voor Tekenen levend model Schilderkunst 1 OF eerder ingeschreven voor Tekenen levend model In Situ³ 1.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student kan de anatomie van het model op een correcte wijze weergeven op een 2D drager.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kent en begrijpt de principes m.b.t. bladschikking en compositie, perspectief en verhoudingen van een levend model in de ruimte op gevorderd niveau.
De student kan de meer technische elementen zoals handen, voeten en portret op een correcte wijze op een 2D drager weergeven.

Leerinhoud

De kennis en het inzicht die zijn verworven in 1ste bachelor worden verder uitgediept. Door middel van analyse wordt verder onderzoek gedaan naar structurele eenheid van de menselijke figuur. Diverse methoden en technieken komen aan bod, hierbij wordt rekening gehouden met de eigenheid van het afstudeertraject.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Diverse tekenmaterialen / diverse tekenpapieren

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Diverse vakliteratuur zowel technische als artistieke
Bezoek aan musea en tentoonstellingen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk104,00 uren
Werktijd buiten de contacturen76,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

permanente evaluaties en toon / controlemomenten  tijdens het academiejaar
semester 1: eerste richtinggevende jury na afsluit van semester 1
semester 2: definitieve jury na afsluit 2e semester