Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Occupied City: Antwerp & the Avant-gardes37541/3080/2324/1/03
Studiegids

Occupied City: Antwerp & the Avant-gardes

37541/3080/2324/1/03
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Master in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Keuzepakket:
  • opleidingsonderdelen te kiezen aan 12 studiepunten (voltijds)
  • opleidingsonderdelen te kiezen aan hoogstens 12 studiepunten (deeltijds)
 • Master of Arts in Visual Arts
  Keuzepakket:
  • Elective courses for 12 credits (full time)
  • Elective courses for max 12 credits (parttime)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Pas Johan
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

De vakken kunstgeschiedenis 3 en 4, en hedendaagse kunst 1 en 2 gevolgd hebben, of reeds beschikken over een grondig inzicht in de Westerse artistieke ontwikkelingen van de 19de en de 20ste eeuw.

OLR-Leerdoelen (lijst)

MA4 - In functie van de ontwikkeling van de artistieke praxis zelfstandig onderzoek opzetten en uitvoeren.
De student kan een zelf gekozen instelling, organisatie of collectief uit deze periode in een ruimer kader situeren en op een persoonlijke wijze analyseren en duiden.
MA6 - Een kritische positie kunnen innemen en verdedigen ten aanzien van relevante maatschappelijke, culturele, artistieke en internationale ontwikkelingen.
De student heeft inzicht verworven in de artistieke gebeurtenissen die plaatsvonden in een metropool als Antwerpen gedurende de 20ste en de 21ste eeuw en kan dit aanwenden om de hedendaagse situatie te duiden.

Leerinhoud

Aan de hand van documenten onderzoeken we de rol van Antwerpen als bakermat en hub van diverse avant-garde bewegingen en initiatieven, en dit vanaf 1900 tot vandaag.

De aandacht van deze 'urbane archeologie' gaat daarbij vooral naar collectieve initiatieven, zoals bewegingen, tijdschriften, kunstenaarsinitiatieven, tentoonstellingsruimtes, etc. 

De student zet zelf een compact onderzoek op naar zo'n initiatief, bundelt de resultaten in een essay en licht deze toe op het mondeling examen. 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Een handout met alle noodzakelijke informatie, vakinhoud, examenopdracht en bibliografie wordt gedeeld via Digitap.

De slides van de presentaties worden gedeeld via Digitap.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

De Standaard Kunstbibliotheek (reds.).((2007). Pas, J., Na de muur. Kunst in België sinds 1990 De Standaard Kunstbibliotheek (reds.).((2007). Pas, J., Het moderne voorbij. Kunst in België tijdens de jaren 1970 en 1980

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen64,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeOnderzoeksopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeOnderzoeksopdracht100,00

Toetsing (tekst)

semester 1: paper met mondelinge toelichting
2de examenperiode: paper met mondelinge toelichting