Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Art Management28529/3080/2324/1/18
Studiegids

Art Management

28529/3080/2324/1/18
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Master in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Keuzepakket:
  • opleidingsonderdelen te kiezen aan 12 studiepunten (voltijds)
  • opleidingsonderdelen te kiezen aan hoogstens 12 studiepunten (deeltijds)
 • Master of Arts in Visual Arts
  Keuzepakket:
  • Elective courses for 12 credits (full time)
  • Elective courses for max 12 credits (parttime)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Jacobs Sven
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Competenties van bachelor 3 verworven hebben.

OLR-Leerdoelen (lijst)

MA1 - Over een artistieke en autonome houding beschikken om de (eigen) kunstpraktijk blijvend te ontwikkelen.
De student heeft inzicht verworven in het veld van de beeldende kunst door kennis te maken met verschillende voorbeelden van kunstorganisaties en -instellingen.
De student heeft d.m.v. het analyseren van de missie en de strategische doelen van de gepresenteerde organisaties en te zien hoe zij hun doelen vertalen naar de dagelijkse werking kennis verworven over strategische planning.
De student is in staat een zelf gekozen voorbeeld te analyseren.
MA2 - Eindverantwoordelijkheid opnemen bij het ontwerpen en/of realiseren van een persoonlijk artistiek project.
De student heeft kennis van de theoretische aspecten en van de uitdagingen op het vlak van management, artistiek leiderschap en innovatie .

Leerinhoud

De cursus biedt een theoretische inleiding op de historiek van management, en inzicht in de actuele invulling en uitdagingen van kunstmanagement en de bredere managementspraktijk. We belichten een aantal voorbeelden die het belang van innovatie aantonen, en welke impact innovatie en IT hebben op de organisatie van de actuele kunstpraktijk. We maken tevens kennis met enkele belangrijke actoren in het kunstenveld.

Studenten worden verondersteld aanwezig te zijn tijdens de lessen. Afwezigheden kunnen een negatieve impact hebben op uw studieresultaten.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus en videomateriaal aangeboden via DigitAP

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Gielen, P.& Laermans,R.(2004). Een omgeving voor actuele kunst. Een toekomstperspectief voor het beeldende-kunstenlandschap in Vlaanderen. Tielt: Lannoo.

Onderwijsorganisatie

Afstandstraject
Hoor- en/of werkcolleges (afstandstraject)16,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen64,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

semester 1: paper
2de examenperiode: paper