Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Beeld en Beeldcultuur24137/3080/2324/1/70
Studiegids

Beeld en Beeldcultuur

24137/3080/2324/1/70
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Master in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Keuzepakket:
  • opleidingsonderdelen te kiezen aan 12 studiepunten (voltijds)
  • opleidingsonderdelen te kiezen aan hoogstens 12 studiepunten (deeltijds)
 • Master of Arts in Visual Arts
  Keuzepakket:
  • Elective courses for 12 credits (full time)
  • Elective courses for max 12 credits (parttime)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Theys Hans
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Voor dit keuzevak wordt elke deelnemende student uitgenodigd een kunstwerk (muziekstuk, concert, theatervoorstelling, choreografie, boek, film, grafisch ontwerp, illustratie, modesilhouet enzovoort) of een andere gebeurtenis die hem of haar heeft ontroerd zo beeldend mogelijk voor te stellen aan de collega's. Daarbij probeert de student, eerst alleen en nadien in gesprek met de collega's, een antwoord te geven op twee vragen. Ten eerste: welke thema’s en texturen (klanken, materialen, kleuren, patronen, ritmes, temporele structuren enzovoort) in de voorgestelde gebeurtenissen hebben deze ontroering opgewekt. Ten tweede: waarom zouden deze elementen tot ontroering hebben geleid? Met andere woorden, welke elementen waren er al aanwezig in de student die hem of haar vatbaar maakten voor een ontroerende ontmoeting met deze specifieke textuur? De gesprekken worden begeleid, aangevuld en in een breder kader geplaatst door de docent. De student wordt beoordeeld op basis van de eigen presentatie én op zijn of haar wekelijkse bijdragen aan de gesprekken.
Deelname aan alle lessen is verplicht. Het gaat om een keuzevak. Studenten die niet aanwezig kunnen zijn, kunnen dit vak niet kiezen.

Begincompetenties (tekst)

Geen bijzondere vereisten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

MA4 - In functie van de ontwikkeling van de artistieke praxis zelfstandig onderzoek opzetten en uitvoeren.
De student kan een kunstwerk en de eigen projecties analyseren en kritisch benaderen.

Leerinhoud

Voor dit keuzevak wordt elke deelnemende student uitgenodigd een kunstwerk (muziekstuk, concert, theatervoorstelling, choreografie, boek, film, grafisch ontwerp, illustratie, modesilhouet enzovoort) of een andere gebeurtenis die hem of haar heeft ontroerd zo beeldend mogelijk voor te stellen aan de collega's. Daarbij probeert de student, eerst alleen en nadien in gesprek met de collega's, een antwoord te geven op twee vragen. Ten eerste: welke thema’s en texturen (klanken, materialen, kleuren, patronen, ritmes, temporele structuren enzovoort) in de voorgestelde gebeurtenissen hebben deze ontroering opgewekt. Ten tweede: waarom zouden deze elementen tot ontroering hebben geleid? Met andere woorden, welke elementen waren er al aanwezig in de student die hem of haar vatbaar maakten voor een ontroerende ontmoeting met deze specifieke textuur? De gesprekken worden begeleid, aangevuld en in een breder kader geplaatst door de docent. De student wordt beoordeeld op basis van de eigen presentatie én op zijn of haar wekelijkse bijdragen aan de gesprekken.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Hans Theys, 'Knockando', Tornado Editions, Brussel, 2019

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

"

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen64,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk50,00
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00

Toetsing (tekst)

Semester 1: De studenten worden beoordeeld tijdens de lessen. 

Je moet alle lessen bijwonen en minstens één voordracht geven.

Geen tweede examenkans.