Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Research week 235517/3080/2324/1/57
Studiegids

Research week 2

35517/3080/2324/1/57
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Master in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Keuzepakket:
  • opleidingsonderdelen te kiezen aan 12 studiepunten (voltijds)
  • opleidingsonderdelen te kiezen aan hoogstens 12 studiepunten (deeltijds)
 • Master of Arts in Visual Arts
  Keuzepakket:
  • Elective courses for 12 credits (full time)
  • Elective courses for max 12 credits (parttime)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Bovyn Guy
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd PASS-FAIL.
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Competenties van de academische bacheloropleiding in de beeldende kunsten verworven hebben

OLR-Leerdoelen (lijst)

MA4 - In functie van de ontwikkeling van de artistieke praxis zelfstandig onderzoek opzetten en uitvoeren.
De student kan zijn onderzoeksgerichte ingesteldheid inzetten om onder begeleiding van een beeldend kunstenaar/researcher nieuw onderzoek genereren.
De student verdiept aan de hand van een specifiek thema zijn praktijk op een onderzoekende en reflectieve wijze.
De student kan deze onderzoekende houding omzetten in zijn artistieke praktijk, artistieke experimenten en/of zijn masterproject.
De student werkt samen met studenten uit verschillende disciplines (vrije en toegepaste kunsten).

Leerinhoud

Via een aantal ‘doelgerichte samenwerkingsverbanden’ (seminaries of masterclasses) werken en denken de studenten onder de beleiding van een kunstenaar, ontwerper of theoreticus rond een vooropgezet thema. Het is de bedoeling via dialoog, interactie en discussie te komen tot een gezamenlijk eindproduct dat uiteenlopende vormen kan aannemen (tentoonstelling, presentatie, publicatie, ... ). Al denkende, doende en debatterende worden inzichten verworven die ook van toepassing kunnen zijn op de persoonlijke creatieve praktijk. De masterclasses die aangeboden zullen worden zijn telkens toegankelijk voor max. 15 studenten

Studiematerialen (tekst): Verplicht

afhankelijk van het seminarie of de master class

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk64,00 uren
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

?