Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Research 14986/3029/2324/1/66
Studiegids

Research 1

4986/3029/2324/1/66
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • Compositie
    • instrument / zang
  • Voorbereidingsprogramma muziek- en podiumkunsten
In andere opleidingen:
  • Aanvullende opleiding Koninklijk Conservatorium als Research fast course
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Moore Thomas
Andere co-titularis(sen): Senden Yves, Van Kerkhoven Joost
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Groepslessen en individuele review- feedback- en remediëringssessies.

OLR-Leerdoelen (lijst)

4.2 De student bezit de juiste tools om onderzoek te verrichten.
De student kent de belangrijkste naslagwerken, catalogi en databanken voor onderzoek i.v.m. muziek.
De student kent de principes en methodologie van de heuristiek: literatuurstudie en bibliografische verwijzing
4.3 De student reflecteert kritisch over zichzelf en zijn omgeving.
De student kan bronnen i.v.m. muziek opsporen en kritisch lezen

Leerinhoud

Lees het vademecum:

* Kennismaking met basisprincipes van onderzoek en onderzoek in de kunsten.
* Kennismaking met de principes en methodologie van de heuristiek: literatuurstudie en bibliografische verwijzing. 
* Kennismaking met de belangrijkste naslagwerken, catalogi en databanken voor onderzoek i.v.m. muziek.
* Opsporen en kritisch lezen van bronnen i.v.m. muziek.
* Start to Write: basisbeginselen van het wetenschappelijk schrijven

Studiematerialen (tekst): Verplicht

* Eigen nota's
* Via Digitap aangeleverde lesmaterialen
* Computer met internetaansluiting en toegang tot de bibliotheek met online bronnen
* Conservatoriumbibliotheek
* Quickstart Research meest recente versie (Nederlandse en Engelse versie beschikbaar)
* Schrijfwijzer / Style Guide (meest recente versie)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen75,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00