Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Analyse - muziekschriftuur nevenvak 138959/3029/2324/1/72
Studiegids

Analyse - muziekschriftuur nevenvak 1

38959/3029/2324/1/72
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 1
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Zang binnen instrument / zang
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Van Kerkhoven Joost
Andere co-titularis(sen): Senden Yves, Weytjens Stephan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Groepslessen

Begincompetenties (tekst)

Er wordt geen specifieke kennis analyse vereist.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student beheerst het repertoire representatief voor zijn discipline.
De student analyseert liedliteratuur uit het klassieke en vroeg-romantische repertoire
1.4 De student verwerkt muziek creatief.
De student kan een eenvoudige harmonieopgave realiseren
2.1 De student beheerst de muzikale parameters en structuren
De student kan de enkelvoudige en samengestelde muzikale parameters definiëren
De student kan de enkelvoudige en samengestelde muzikale parameters identificeren in een eenvoudige partituur of muziekopname
De student kan eenvoudige harmonische structuren definiëren
De student kan eenvoudige harmonische structuren identificeren in muziekrepertoire
De student kan eenvoudige vormstructuren definiëren
De student kan eenvoudige vormstructuren identificeren in muziekrepertoire
De student verwerft kennis van en inzicht in drieklankenharmonie (grondligging), modulaties, tussendominanten, pedaalnoten en sopranen en kan deze kennis toepassen binnen muziekschriftuur
2.3 De student leest, analyseert, schrijft en interpreteert muziek
De student kan op basis van eenvoudige vormelijke en harmonische verbanden een eigen visie formuleren over een partituur in functie van een uitvoering
De student kan zelfstandig een eenvoudige partituur analyseren
4.5 De student gaat probleemoplossend en planmatig te werk.
De student werkt specifieke tekorten of lacunes weg a.d.h.v. individuele opdrachten

Leerinhoud

Lees het vademecum.
Studenten zang volgen een geïntegreerd opleidingsonderdeel waarbij Analyse en Muziekschriftuur samen aangeboden worden. De studenten analyseren repertoire uit de hele muziekgeschiedenis, maar steeds toegespitst op vocale muziek (lied, madrigaal, oratorium en opera).
Studenten zang die de leerstof van Analyse/muziekschriftuur nevenvak 1 beheersen kunnen na overleg met en goedkeuring door de vakgroepvoorzitter zang en de betrokken docent aan het begin van het schooljaar omschakelen naar Analyse/muziekschriftuur nevenvak 2, of naar Analyse Nevenvak 1 gecombineerd met Muziekschriftuur Nevenvak 1.

Niveau I:

– Drieklankharmonie: grondligging en omkeringen
– Modulaties
– Tussendominanten
– Pedaalnoten
– Sopranen
op basis van Liedliteratuur uit het klassieke en vroeg-romantische repertoire.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

SENDEN, Yves, Elementa op DigitAP

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Geheugensteuntje van Yves Senden aangevuld met diverse partituren opgegeven door de docent.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks80,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)