Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Analyse - muziekschriftuur nevenvak 238960/3029/2324/1/09
Studiegids

Analyse - muziekschriftuur nevenvak 2

38960/3029/2324/1/09
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 2
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Zang binnen instrument / zang
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Van Kerkhoven Joost
Andere co-titularis(sen): Senden Yves, Weytjens Stephan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Analyse - muziekschriftuur nevenvak 1.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Groepslessen

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student beheerst het repertoire representatief voor zijn discipline.
De student analyseert drie aria's en recitatieven uit het barokke, klassieke en vroeg- en hoogromantische repertoire
1.4 De student verwerkt muziek creatief.
De student realiseert harmonieoefeningen met inzicht in melodievoering, verbindingstechnieken, modulaties van de 2de graad, cadensen en keuze & functionaliteit van akkoorden
2.1 De student beheerst de muzikale parameters en structuren
De student realiseert harmonieoefeningen met inzicht in melodievoering, verbindingstechnieken, modulaties van de 2de graad, cadensen en keuze & functionaliteit van akkoorden
De student verwerft kennis van en inzicht in drieklankenharmonie (omkeringen) en dominantakkoorden en kan deze kennis toepassen binnen muziekschriftuur
2.3 De student leest, analyseert, schrijft en interpreteert muziek
De student kan meer complexe harmonische structuren definiëren
De student kan meer complexe harmonische structuren identificeren in muziekrepertoire
De student kan meer complexe vormstructuren identificeren in muziekrepertoire
De student kan meer complexe vormstructuren definiëren
De student kan op basis van complexe vormelijke en harmonische verbanden een eigen visie formuleren over een partituur in functie van een uitvoering
De student kan zelfstandig een partituur analyseren
4.5 De student gaat probleemoplossend en planmatig te werk.
De student werkt specifieke tekorten of lacunes weg a.d.h.v. individuele opdrachten

Leerinhoud

Lees het vademecum.
Studenten zang volgen een geïntegreerd opleidingsonderdeel waarbij Analyse en Muziekschriftuur samen aangeboden worden. De studenten analyseren repertoire uit de hele muziekgeschiedenis, maar steeds toegespitst op vocale muziek (lied, madrigaal, oratorium en opera).
Studenten zang die de leerstof van Analyse/muziekschriftuur nevenvak 2 beheersen kunnen na overleg met en goedkeuring door de vakgroepvoorzitter zang en de betrokken docent aan het begin van het schooljaar omschakelen naar Analyse Nevenvak 2 gecombineerd met Muziekschriftuur Nevenvak 2.
(uiteraard aan te passen bij het tweede jaar naar NV 2)

Niveau II

– De geziene leerstof uit Niveau I
– Dominantakkoorden in al hun gedaantes
op basis van Aria’s en recitatieven uit het barokke, klassieke, vroeg- en hoog-romantische repertoire.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- SENDEN, Yves, Elementa op DigitAP
- Schrijfwijzer

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Geheugensteuntje van Yves Senden aangevuld met diverse partituren, opgegeven door de docent.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks80,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)