Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Muziekgeschiedenis (klassiek)8964/3029/2324/1/03
Studiegids

Muziekgeschiedenis (klassiek)

8964/3029/2324/1/03
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • jazz
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Van Kerkhoven Joost
Andere co-titularis(sen): Weytjens Stephan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

De student heeft de instapcompetenties voor een academische bachelor verworven.

Eindcompetenties (tekst)

Inzicht in de grote stilistische evoluties van de klassieke muziekgeschiedenis.
Bepalen van genres.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student kan een studieplanning opmaken en deze volgen
4.1 De student kent de ruimere culturele en (muziek)historische context.
De student kan de stilistische evoluties uit de muziekgeschiedenis van 1800 tot heden situeren binnen een ruimere historische context.
De student kan de stilistische evoluties uit de muziekgeschiedenis van de oudheid tot 1800 situeren binnen een ruimere historische context.

Leerdoelen

2.2 boekt vooruitgang door zelfstudie
De student kan een studieplanning opmaken en deze volgen.
4.1 kent de ruimere culturele en (muziek)historische context
De student kent de hoofdlijnen uit de klassieke muziekgeschiedenis van oudheid tot 17de eeuw
De student heeft inzicht in de klassieke muziekgeschiedenis van de 17de eeuw tot heden met linken naar de jazzmuziek waar mogelijk (improvisatie in de barokperiode, motiefwerking classicisme, gebruik pentatoniek (impressionisme), invloeden Schönberg, Ligeti, Messiaen,...)

Leerinhoud

De hoofdlijnen uit de klassieke muziekgeschiedenis van oudheid tot heden.
* een beperkte schets van de muziekgeschiedenis van voor de 17de eeuw
* bespreken van de 17de eeuw tot heden met linken naar de jazzmuziek waar mogelijk (improvisatie in de barokperiode, motiefwerking classicisme, gebruik pentatoniek (impressionisme), invloeden Schönberg, Ligeti, Messiaen,...)

Studiematerialen (tekst): Verplicht

S. Weytjens, Inleiding tot de Westerse muziekgeschiedenis.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

* D. Grout & C.V. Palisca, Geschiedenis van de Westerse Muziek
* Outline (samenvatting Grout & Palisca)(beschikbaar via internet)
* J.P. Burkholder & C.V. Palisca, Norton Anthology of Western Music (5de uitgave), deel 1, Ancient to Baroque
* New Grove Dictionary of Music and Musicians
* Diverse artikels uit vaktijdschriften
* B. Buckinx en Y. Senden, De Romantiek of de 19de eeuw in de Westerse muziekgeschiedenis
* B. Buckinx en Y. Senden, Muziekgeschiedenis van de 20ste eeuw, versie 2.1., 2005
* I. Bossuyt, Beknopt overzicht van de muziekgeschiedenis

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Evaluatievormen: Schriftelijk en/of mondeling examen in juni.
Evaluatienormen: Wanneer basiskennis gepaard gaat met inzicht.
De student is geslaagd als hij/zij 50% van het totaal aantal punten behaalt.