Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Literatuurstudie 1846/3029/2324/1/53
Studiegids

Literatuurstudie 1

846/3029/2324/1/53
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 2
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Gitaar binnen instrument / zang
    • Orkestinstrument binnen instrument / zang
    • Piano binnen instrument / zang
In andere opleidingen:
  • Postgraduaat Muziek - Suzuki lerarenopleiding (Viool) ESA 1-2 als Literatuurstudie 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Van Kerkhoven Joost
Andere co-titularis(sen): Agsteribbe Frank, Couck Nico, Leire Lode, Ninove Jérémie, Overlach Miriam, Smets Jan, Van Buggenhout Julie, Vanhellemont Rhea, Vanvaerenbergh Luc, Verhoyen Peter, Wilmaers Koen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie vademecum betrokken instrumentengroep

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student beheerst het repertoire representatief voor zijn discipline.
De student kan een overzicht geven van de belangrijkste componisten, werken en opnames mbt zijn instrument en kan dit plaatsen in een historische, sociaal-culturele en muziektechnische context
1.2 De student musiceert in verschillende stijlen.
De student kan een gethematiseerd concertprogramma samenstellen voor zijn instrument
2.1 De student beheerst de muzikale parameters en structuren
De student kan (historische) opnames mbt zijn instrument analytisch beschrijven aan de hand van de muzikale parameters
2.3 De student leest, analyseert, schrijft en interpreteert muziek
De student kan een partituureditie kritisch analyseren in functie van de uitvoeringspraktijk en dit plaatsen in een historische context
2.4 De student beheerst de juiste speeltechnieken en -houdingen.
De student kan akoestische principes analyseren in functie van het eigen instrument
De student kan de bouw van het instrument, haar speeltechnische eigenschappen en de gevolgen ervan voor de lichaamsmotoriek analytisch en functioneel beschrijven
4.1 De student kent de ruimere culturele en (muziek)historische context.
De student kan een overzicht geven van de geschiedenis en de familie van het instrument
De student kan een partituureditie kritisch analyseren in functie van de uitvoeringspraktijk en dit plaatsen in een historische context
4.2 De student bezit de juiste tools om onderzoek te verrichten.
De student kan een overzicht geven van de geschiedenis en de familie van het instrument

Leerinhoud

Zie vademecum betrokken instrumentengroep

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Zie vademecum betrokken instrumentengroep

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

zie betrokken instrumentengroep

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk20,00
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Zie vademecum betrokken instrumentengroep