Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Zang 1674/3029/2324/1/25
Studiegids

Zang 1

674/3029/2324/1/25
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 1
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Zang binnen instrument / zang
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 21 studiepunten
Titularis: Anthonis Luc
Andere co-titularis(sen): Avantario Sabrina, Cambier Anne, Jankowski Gary, Kessels Koen, Losier MICHÈLE
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 630,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

- individuele lessen
- groepsgerichte lessen

Aangevuld met een selectie uit:
- repetities met klavierbegeleiding
- deelname aan masterclasses, lezingen en lecture recitals
- deelname aan studentenconcerten
- deelname aan projecten georganiseerd door de instelling
- concertbezoek

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de toelatingsproef.
Uit de prestatie op de toelatingsproef blijkt de student over de juiste begincompetenties te beschikken. Zie specificaties toelatingsproeven op de website.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student beheerst het repertoire representatief voor zijn discipline.
De student kan representatief examenrepertoire of werken van een zelfde niveau uitvoeren
2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student past een gestructureerde en regelmatige studiemethode toe
De student past een gestructureerde en regelmatige studiemethode toe om de stem te trainen en te verbeteren
2.4 De student beheerst de juiste speeltechnieken en -houdingen.
De student beheerst een basis vaktechnische elementen, in functie van articulatie en klankvorming
De student heeft bij het musiceren een gezonde en functionele houding
De student leert de ademhaling onder controle te krijgen
De student leert de grondslagen van verschillende talen, zowel begrijpen als uitspreken
De student leert de stem op een gezonde manier functioneel te gebruiken
3.1 De student bezit sociale- en communicatieve vaardigheden.
De student kan stipt en respectvol omgaan met pianocoaches

Leerinhoud

Lees het vademecum.
Het jaarprogramma wordt bepaald in overleg met de hoofddocent.

* Technische vaardigheid van de stem.
* Gebruik van het lichaam bij het zingen: ademhaling, juiste steun, juist gebruik van het lichaam.
* Kennis van vocalisen, liedrepertoire – gedichten vertalen en voordragen.
* Oratorium: inhoud van het werk, de geschiedenis hierover, bezetting, eigen aria’s weten te kiezen.
* Opera: idem als oratorium Veel naar concerten gaan, cd’s beluisteren en lezen.
* Individuele lessen zijn noodzakelijk voor de techniek van elke student, elke persoon is anders gemaakt, elk heeft zijn problemen en moeilijkheden. Die kan men niet oplossen in groepslessen.
* Praktijk kan men soms in groepslessen beter verwerken omdat de studenten dan meer naar elkaar luisteren (van groot belang).+ ademhalingstechniek in groepsverband
* Samen met studenten naar bepaalde concerten gaan of beluisteren van opnames die betrekking hebben op de lessen.
* Vóór het examen: klasconcerten geven zodat zij leren optreden voor het publiek. Eventueel het concert herhalen om nog beter te kunnen presteren.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Partituren, studieboeken en opnames cfr. de opgave van de hoofddocent
- Partituren van het examenprogramma. Het examenprogramma wordt bepaald in overleg met de hoofddocent.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- Gespecialiseerde vaktijdschriften & vakliteratuur - Websites mbt de vakliteratuur en onderzoek in het vakgebied * Partituren * Woordenboeken * Literatuur over stemgebruik, libretto, opera, gedichten (b.v. Goethe, Heine, Baudelaire…) * Cd’s, beluisteren van verschillende uitvoeringen.met elkaar vergelijken en onderscheid maken tussen war goed (mooi) en minder mooi gezongen wordt. * Video of dvd’s bekijken van opera’s of andere uitvoeringen;

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkvormen - SoFa
Vormen van groepsleren36,00 uren
Artistieke praktijk24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen570,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00