Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Muziekschriftuur hoofdvak 1363/3029/2324/1/24
Studiegids

Muziekschriftuur hoofdvak 1

363/3029/2324/1/24
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 1
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Compositie binnen Compositie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Van Kerkhoven Joost
Andere co-titularis(sen): Craens Alain, Van Camp Bram
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

De begeleide praktijk is in kleine groepen o.l.v. de docent.

Begincompetenties (tekst)

Beginniveau: De student moet voldoende kennis hebben van de grond- en sextakkoorden. Studenten die geen kennis hebben van schriftuur volgen muziekschriftuur nevenvak.
Studenten uit andere afstudeerrichtingen kunnen via het keuzepakket ‘upgraden’ van de Cursus Nevenvak naar Muziekschriftuur HV 1 en/of Contrapunt 1, mits ze slagen voor de toelatingsproef.

Toelatingsproef Muziekschriftuur HV  1 en Contrapunt 1:
In de toelatingsproef wordt de theoretische en praktische kennis van de student getoetst aan de hand van een reeks oefeningen met gradueel stijgende moeilijkheidsgraad. Eventueel volgt een gesprek met de student waarbij gepeild wordt naar zijn/haar motivering.
Inhoud van de niveautest:
• kennis van de drieklanken en omkeringen
• akkoordverbindingen
• cadensen
• eenvoudige modulaties
• gebruik van eenvoudige versieringen (doorgangsnoot, wisselnoot) in de bovenstem
• vloeiende melodiebouw

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.2 De student musiceert in verschillende stijlen.
De student ontwikkelt stilistiek op het vlak van harmonie en contrapunt (barok)
2.1 De student beheerst de muzikale parameters en structuren
De student verwerft kennis van en inzicht in drieklanken en omkeringen, akkoordverbindingen, cadensen, eenvoudige modulaties, eenvoudige versieringen (doorgangsnoten, wisselnoten) in de bovenstem en vloeiende melodiebouw en kan deze kennis toepassen op ba
2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student werkt specifieke tekorten of lacunes weg door individuele opdrachten en het systematisch instrumenteren van oefeningen
2.3 De student leest, analyseert, schrijft en interpreteert muziek
De student ontwikkelt een muzikaal inzicht in een partituur door het zelf schrijven van eenvoudige harmonie en contrapunt.

Leerinhoud

Lees het vademecum.
Harmonie: renaissance en vroeg barok  
* akkoordenleer: alle drieklanken in grondligging, eerste omkering, cadentiëel kwartsextakkoord, dominantseptiemakkoord, tussendominanten

* versieringen: doorgangsnoten, wisselnoten, dalende vertragingen, afspringende noten en anticipaties

* sequensen, modulaties

Contrapunt: barok

* 2-stemmig contrapunt
* schriftelijke oefeningen op de leerstof (vocaal en/of instrumentaal)

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Eigen cursus (docent)
- Harmonie van de 20ste eeuw (V. Persichetti)
- Harmonie (W. Piston)

Contrapunt van K.Kennan

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

* Emmanuel Geeurickx; Functionele harmonie I & II * Emmanuel Geeurickx; Figuraties in de harmonie * Diether de la Motte; Harmonielehre * Elie Siegmeister; Harmony and melody, * Malcolm Boyd; Harmonyzing Bach Chorals * Kent Kennan; Counterpoint * Diether de la Motte; Kontrapukt * Peter Schubert; Modal Counterpoint, Renaissance Style * Malcolm Boyd; Bach’s Instrumental Counterpoint * Walter Piston; Contrapunt * Charles Herbert Kitson; Counterpoint for beginners * Eric Thiman; Practical Free Counterpoint * Knud Jeppesen; Counterpoint, The Polyphonic Vocal Style of the 16th Century * Ebenezer Prout; Double Counterpoint and Canon * Ebenezer Prout; Fugue * André Gedalge; Traité de la Fugue * Marcel Dupré; Traité de la Fugue * Erik Lotichius en Lourens Stuifbergen: Leerboek voor omkeerbaar contrapunt, canon en fuga * Peter Schubert en Christoph Neidhöfer: Baroque Counterpoint

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen150,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio20,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks80,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

  • Portfolio: harmonie en contrapunt: 20% van de punten
  • Halfjaarlijks examen: harmonie: 20% van de punten
  • Eindexamen: harmonie 40% van de punten en contrapunte 20% van de punten