Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Analyse hoofdvak 196/3029/2324/1/64
Studiegids

Analyse hoofdvak 1

96/3029/2324/1/64
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de muziek, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • Compositie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Van Kerkhoven Joost
Andere co-titularis(sen): Eldem Umut, Senden Yves
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

2u/week in groepen van max. 8 studenten.
Naast klassikale lessen wordt vooral in het tweede semester aandacht besteeds aan de individuele coaching en klassikale verbetering van de taken.

Begincompetenties (tekst)

Beginniveau:
Basiskennis van muziektheorie

Toelatingsproef:
Geen toelatingsproef voor studenten Muziektheorie-Schriftuur
Voor studenten Instrument-Zang die hoofdvak analyse B1 willen volgen wordt bij aanvang van het academiejaar een test afgenomen waarbij wordt bepaald of de student de nodige voorkennis en/of muzikale en theoretische bagage bezit

OLR-Leerdoelen (lijst)

2.1 De student beheerst de muzikale parameters en structuren
De student kan eenvoudige vormen en structuren benoemen a.d.h.v. classicistische voorbeelden en is in staat om die kennis toe te passen op de primaire en secundaire parameters
De student kent en heeft inzicht in enkelvoudige parameters: toonhoogte, toonduur (lengte), toonsterkte (dynamiek), toonkleur (timbre) en toonplaats, en samengestelde parameters: (melodie, harmonie, ritme, metrum, orkestratie, textuur, densiteit en tessit
2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student werkt specifieke tekorten en lacunes weg a.d.h.v. zelfstudie
2.3 De student leest, analyseert, schrijft en interpreteert muziek
De student kan zelfstandig een partituur lezen, begrijpen en kritisch analyseren
2.5b De student herkent muziekmateriaal op het gehoor.
De student kan een eenvoudige gehooranalyse maken zonder partituur
4.2 De student bezit de juiste tools om onderzoek te verrichten.
De student koppelt de analytische vaardigheden aan de vakinhoud en vaardigheden binnen het vak Research en omgekeerd

Leerinhoud

Lees het vademecum.
Cruciaal in de cursus is de zoektocht naar dieperliggende verbanden en een correct begrip van de genoteerde muziek; op deze manier worden tools aangereikt die tot een zinvolle interpretatie en appreciatie van een partituur kunnen leiden.

 • Aanleren van algemene basisbegrippen: muzikale parameters, standaardvormen, genres, retoriek
 • Eerste kennismaking met verschillende analysesystemen (klassieke vormleer, functieleer, Schenkeriaanse analyse, topoi ...)
 • Muziekliteratuur uit voornamelijk het Classicisme
 • Ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • SENDEN, Yves, Elementa op DigitAP
 • Schrijfwijzer

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDLEIDING: SENDEN, Yves, Geheugensteuntje voor hen die in de cursus Analyse tot een Synthese willen komen, zevende versie, Antwerpen, 2003
DE LA MOTTE, D., Harmonielehre
SCHOENBERG, A., Structural functions of harmony

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges60,00 uren
Werktijd buiten de contacturen120,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks80,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)