Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Muziekschriftuur hoofdvak 3367/3029/2324/1/63
Studiegids

Muziekschriftuur hoofdvak 3

367/3029/2324/1/63
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 3
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Compositie binnen Compositie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Van Kerkhoven Joost
Andere co-titularis(sen): Craens Alain, Van Camp Bram
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Muziekschriftuur hoofdvak 2.

Onderwijsorganisatie (tekst)

De begeleide praktijk is in kleine groepen o.l.v. de docent.

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.4 De student verwerkt muziek creatief.
De student is in staat om harmonie en contrapunt creatief te verwerken in schriftelijke oefeningen mat aandacht voor stilitstiek, frasering, techniek en muzikaliteit: HARMONIE gecombineerde oefeningen (sopraan- en basopgave), CONTRAPUNT driestemmig
2.1 De student beheerst de muzikale parameters en structuren
De student breidt verworven kennis van en inzicht in akkoordenleer en contrapunt verder uit en kan deze toepassen
2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student toont potentieel en werkt specifieke tekorten of lacunes weg door individuele opdrachten en het systematisch instrumenteren van oefeningen
2.3 De student leest, analyseert, schrijft en interpreteert muziek
De student ontwikkelt een persoonlijk muzikaal inzicht in een partituur door het zelf schrijven van harmonie en contrapunt

Leerinhoud

Lees het vademecum.
• schriftelijke oefeningen betreffende de leerinhoud

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Eigen cursus (docent)
- Harmonie van de 20ste eeuw (V. Persichetti)
- Harmonie (W. Piston)

Bijvoegen: Contrapunt van K.Kennan

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

* Emmanuel Geeurickx; Functionele harmonie I & II * Emmanuel Geeurickx; Figuraties in de harmonie * Diether de la Motte; Harmonielehre * Elie Siegmeister; Harmony and melody, * Malcolm Boyd; Harmonyzing Bach Chorals * Kent Kennan; Counterpoint * Diether de la Motte; Kontrapukt * Peter Schubert; Modal Counterpoint, Renaissance Style * Malcolm Boyd; Bach’s Instrumental Counterpoint * Walter Piston; Contrapunt * Charles Herbert Kitson; Counterpoint for beginners * Eric Thiman; Practical Free Counterpoint * Knud Jeppesen; Counterpoint, The Polyphonic Vocal Style of the 16th Century * Ebenezer Prout; Double Counterpoint and Canon * Ebenezer Prout; Fugue * André Gedalge; Traité de la Fugue * Marcel Dupré; Traité de la Fugue * Erik Lotichius en Lourens Stuifbergen: Leerboek voor omkeerbaar contrapunt, canon en fuga * Peter Schubert en Christoph Neidhöfer: Baroque Counterpoint

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen150,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio40,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks60,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

  • Portfolio: harmonie: 20% van de punten en contrapunt: 20% van de punten

  • Halfjaarlijks examen: harmonie: 10% van de punten en contrapunt: 10% van de punten
  • Eindexamen: harmonie 20% van de punten en contrapunte 20% van de punten