Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Analyse hoofdvak 3100/3029/2324/1/06
Studiegids

Analyse hoofdvak 3

100/3029/2324/1/06
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de muziek, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • Compositie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Van Kerkhoven Joost
Andere co-titularis(sen): Senden Yves, Weytjens Stephan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Analyse hoofdvak 2.

Onderwijsorganisatie (tekst)

2u/week in groepen van max. 8 studenten.
Naast klassikale lessen wordt vooral in het tweede semester aandacht besteeds aan de individuele coaching en klassikale verbetering van de taken.

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2.1 De student beheerst de muzikale parameters en structuren
De student verwerft kennis van en inzicht in meer complexe vormen en structuren a.d.h.v. uitgebreide voorbeelden en is in staat om die kennis toe te passen op de primaire en secundaire parameters
2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student werkt specifieke tekorten en lacunes weg a.d.h.v. zelfstudie
2.3 De student leest, analyseert, schrijft en interpreteert muziek
De student kan zelfstandig een partituur lezen, begrijpen en kritisch analyseren en er een zelfstandige visie rond ontwikkelen
2.5b De student herkent muziekmateriaal op het gehoor.
De student kan gehooranalyses maken zonder partituur en kan verschillende analysesystemen gebruiken en toepassen
4.2 De student bezit de juiste tools om onderzoek te verrichten.
De student koppelt de analytische vaardigheden aan de vakinhoud en vaardigheden binnen het vak Research en omgekeerd
4.3 De student reflecteert kritisch over zichzelf en zijn omgeving.
De student ken zijn visie op een werk op een adequate manier formuleren zowel mondeling als schriftelijk
De student past de verworven vaardigheden en kennis toe in zijn dagelijkse muziekpraktijk en studie
4.5 De student gaat probleemoplossend en planmatig te werk.
De student past de verworven vaardigheden en kennis uit het vak Analyse toe om probleemoplossend en planmatig te kunnen studeren

Leerinhoud

Lees het vademecum.
Cruciaal in de cursus is de zoektocht naar dieperliggende verbanden en een correct begrip van de genoteerde muziek; op deze manier worden tools aangereikt die tot een zinvolle interpretatie en appreciatie van een partituur kunnen leiden.

 • Analyse van complexere werken met uitbreiding naar Laat-Romantiek, Impressionisme en 20ste eeuw, met nadruk op harmonische evolutie.
 • Alle bezettingen, met steeds aandacht voor literatuur van het eigen instrument (speciaal voor de studenten Instrument/ Zang)
 • Bespreking van interessante publicaties, vb. DE LA MOTTE, D., Harmonielehre en SCHOENBERG, A., Structural functions of harmony
 • Ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • SENDEN, Yves, Elementa op DigitAP
 • Schrijfwijzer

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDLEIDING: SENDEN, Yves, Geheugensteuntje voor hen die in de cursus Analyse tot een Synthese willen komen, zevende versie, Antwerpen, 2003
DE LA MOTTE, D., Harmonielehre
SCHOENBERG, A., Structural functions of harmony

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges60,00 uren
Werktijd buiten de contacturen120,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks80,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)