Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Compositie 1132/3029/2324/1/27
Studiegids

Compositie 1

132/3029/2324/1/27
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 1
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Compositie binnen Compositie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 21 studiepunten
Titularis: Van Camp Bram
Andere co-titularis(sen): Coppens Mathias, Craens Alain, Prengels Steven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 360,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

- individuele lessen
- groepsgerichte lessen of klasactiviteiten

Aangevuld met een selectie uit:
- deelname aan masterclasses, lezingen en lecture recitals
- deelname aan projecten georganiseerd door de instelling
- concertbezoek

Begincompetenties (tekst)

Uit de prestatie op de toelatingsproef blijkt de student over de juiste begincompetenties te beschikken. Zie specificaties toelatingsproeven op de website.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.2 De student musiceert in verschillende stijlen.
De student kent de basis van stilistische normen
De student toont een basis inzicht in de internationaal gehanteerde stilistische normen
1.4 De student verwerkt muziek creatief.
De student legt een portfolio voor waarin de verworven leerdoelen getoond worden aan de hand van een met de docent afgesproken hoeveelheid werken
2.1 De student beheerst de muzikale parameters en structuren
De student is vertrouwd met de muzikale parameters (zoals vorm, ritmiek, melodievoering, dynamiek, articulatie)
De student kent de muzikale parameters en krijgt via de docent aanzet tot een basis harmonisch inzicht en analytisch denkvermogen
2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student maakt zelfstandig gebruik van analytisch denkvermogen
2.3 De student leest, analyseert, schrijft en interpreteert muziek
De student is vertrouwd met verschillende compositorische vormen (welke)

Leerinhoud

Lees het vademecum.
Bespreken van werken van de student
Referentie naar de muziekliteratuur
Studie van hedendaagse compositietechnieken
Ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden

Studiematerialen (tekst): Verplicht

De student voorziet zelf in de nodige software en technologische benodigdheden om zijn compositorische ambities te kunnen realiseren.

Aan te raden is software voor muzieknotatie.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Partituren
Boeken
Tijdschriften
Internet
Opnames

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen330,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00