Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Compositie 2134/3029/2324/1/95
Studiegids

Compositie 2

134/3029/2324/1/95
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 2
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Compositie binnen Compositie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 21 studiepunten
Titularis: Van Camp Bram
Andere co-titularis(sen): Coppens Mathias, Craens Alain, Prengels Steven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 360,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Compositie 1 OF (eerder ingeschreven voor Compositie 1 (deel 2 van 2)).

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.2 De student musiceert in verschillende stijlen.
De student breidt zijn kennis van stilistische normen verder uit
De student past verschillende compositorische vormen toe (welke)
De student toont een gevorderd inzicht in de internationaal gehanteerde stilistische normen en past deze toe
1.4 De student verwerkt muziek creatief.
De student legt een portfolio voor waarin de verworven leerdoelen getoond worden aan de hand van een met de docent afgesproken hoeveelheid werken
2.1 De student beheerst de muzikale parameters en structuren
De student kent de muzikale parameters en krijgt toont aanzet tot een meer uitgebreid harmonisch inzicht en analytisch denkvermogen
De student verdiept zich verder in de muzikale parameters (zoals vorm, ritmiek, melodievoering, dynamiek, articulatie)
2.4 De student beheerst de juiste speeltechnieken en -houdingen.
De student kan onder beperkte begeleiding van de docent de standaard compositie-, instrumentatie- en orkestratietechnieken toepassen en deze plaatsen in een historisch kader

Leerinhoud

Lees het vademecum.
Bespreken van werken van de student
Referentie naar de muziekliteratuur
Studie van hedendaagse compositietechnieken
Ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden

Studiematerialen (tekst): Verplicht

De student voorziet zelf in de nodige software en technologische benodigdheden om zijn compositorische ambities te kunnen realiseren.

Aan te raden is software voor muzieknotatie.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Partituren
Boeken
Tijdschriften
Internet
Opnames

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen330,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00