Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Compositie 3136/3029/2324/1/66
Studiegids

Compositie 3

136/3029/2324/1/66
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 3
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Compositie binnen Compositie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 24 studiepunten
Titularis: Van Camp Bram
Andere co-titularis(sen): Coppens Mathias, Craens Alain, Prengels Steven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 450,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Compositie 2 OF (eerder ingeschreven voor Compositie 2 (deel 2 van 2)).

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.2 De student musiceert in verschillende stijlen.
De student toont een uitgebreid inzicht in de internationaal gehanteerde stilistische normen en past deze zelfstandig toe
1.4 De student verwerkt muziek creatief.
De student kan hedendaagse technologie inzetten voor zijn artistieke parcours
De student legt een portfolio voor waarin de verworven leerdoelen getoond worden aan de hand van een met de docent afgesproken hoeveelheid werken in diverse genres en bezettingen
De student ontwikkelt een originele muzikale visie
De student werkt vanuit een artistieke gedrevenheid
1.5 De student gaat een artistieke confrontatie met een publiek aan.
De student toont muzikale maturiteit en ontwikkelt deze op zelfstandige wijze
2.1 De student beheerst de muzikale parameters en structuren
De student bouwt verdere beheersing van de muzikale parameters (zoals vorm, ritmiek, melodievoering, dynamiek, articulatie) uit
De student kent de muzikale parameters grondig en toont uitgebreid harmonisch inzicht en analytisch denkvermogen
3.3 De student functioneert in een interculturele en internationale context.
De student vertoont duidelijk een persoonlijke stilistische oriëntering die aan bod komt doorheen zijn of haar portfolio
4.2 De student bezit de juiste tools om onderzoek te verrichten.
De student beheerst de elementaire onderzoekscompetenties
4.5 De student gaat probleemoplossend en planmatig te werk.
De student toont evolutie en groeipotentieel

Leerinhoud

Lees het vademecum.
Bespreken van werken van de student
Referentie naar de muziekliteratuur
Studie van hedendaagse compositietechnieken
Studie van orkestratie
Ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden
Voorbereiding van volwaardig eindexamen-programma

Studiematerialen (tekst): Verplicht

De student voorziet zelf in de nodige software en technologische benodigdheden om zijn compositorische ambities te kunnen realiseren.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Partituren
Boeken
Tijdschriften
Internet
Opnames

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen420,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00