Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Muzikale projecten 1376/3029/2324/1/78
Studiegids

Muzikale projecten 1

376/3029/2324/1/78
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • jazz
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Smedts Els
Andere co-titularis(sen): Lambert Anton
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

- een concert

Begincompetenties (tekst)

De student heeft de instapcompetenties voor een academische bachelor verworven.
Toelatingsproef: niet van toepassing

Eindcompetenties (tekst)

De student is in staat om op zelfstandige basis, buiten de pedagogische en didactische lesomgeving, een muzikaal project te ontwikkelen waarbij hij/zij volledige muzikale vrijheid geniet. De student is zelf verantwoordelijk voor de keuze van het genre, de muzikanten, de repetities en het repertoire en moet ook aandacht schenken aan de technische omstandigheden en de promotie van het concert. Bedoeling is vooral de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de student en de persoonlijke ontwikkeling als muzikant te trainen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.4 De student verwerkt muziek creatief.
De student hanteert technieken om muzikale ideeën te vertalen in een muzikaal concept
De student kan een creatief muzikaal concept bedenken en uitvoeren
1.5 De student gaat een artistieke confrontatie met een publiek aan.
De student exploreert manieren om een evenwichtig programma samen te stellen
De student exploreert technieken om op een podium zijn stress te beheersen
De student is in staat op een podium zijn stress te beheersen. De student is in staat om zowel muzikaal als verbaal te communiceren met zijn publiek
De student kan zijn medemuzikanten en het repertoire aankondigen aan het publiek
2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student is in staat om zelf repetities te organiseren
De student organiseert zelf repetities.
3.1 De student bezit sociale- en communicatieve vaardigheden.
De student is in staat om samen te werken al dan niet binnen een interdisciplinaire en/of interculturele context
De student is in staat om tijdig en correct de juiste informatie over zijn concert door te geven
De student is in staat op een constructieve manier samen te werken. De student is in staat om promotie te maken voor zijn concert. De student is in staat om tijdig en correct de juiste informatie over zijn concert door te geven
3.3 De student functioneert in een interculturele en internationale context.
De student is in staat om samen te werken al dan niet binnen een interdisciplinaire en/of interculturele context
4.4         De student heeft elementaire kennis van de financiële, commerciële en juridische aspecten van het beroep.
De student is in staat om promotie te maken voor zijn concert.

Leerinhoud

Het voorbereiden en uitvoeren van een concert.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

* partituren
* technische fiches
* repetitieschema’s
* repertoire

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk90,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Evaluatievormen:
De student brengt een optreden van 30 à 45 min in een muziekstijl naar keuze.
Evaluatienormen: De student is geslaagd indien hij/zij 50% van de punten behaalt. Beoordelingscriteria zijn:
Originaliteit qua stijl en/of bezetting
Repertoirekeuze
Artistiek concept
Artistieke uitvoering
Communicatie met het publiek
Zelfzekerheid en overtuigingskracht
Creativiteit
Organisatie

Studenten die de deadline voor het inleveren van hun projectvoorstel niet respecteren zijn sowieso niet geslaagd