Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
AML Leestraining 1 (jazz)38000/3029/2324/1/58
Studiegids

AML Leestraining 1 (jazz)

38000/3029/2324/1/58
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek
    Afstudeerrichting:
    • jazz
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Desmyter Frederik
Andere co-titularis(sen): Lambert Anton, Smedts Els
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Begincompetenties (tekst)

Beginniveau: De student heeft bij voorkeur een van de volgende opleidingen gevolgd of heeft via zelfstudie gelijkaardig niveau bereikt:
* Opleiding DKO (richting klassiek of jazz& lichte muziek)
* kunsthumaniora
* voorbereidingsjaar kunsthumaniora (7de jaar)
* jazzstudio

Toelatingsproef:
* het op zicht zingen van een melodie in G- en F-sleutel op notennamen of klanklettergrepen

Eindcompetenties (tekst)

De algemene doelstelling van de cursus beoogt via intensieve training het ontwikkelen van essentiële muzikale vaardigheden zoals voorstellingsvermogen, reactievermogen, melodisch inzicht, steeds in functie van de jazzpraktijk. De leestraining is erop gericht harmonische inzichten te stimuleren ter ondersteuning van het hoofdvak en de improvisatiemogelijkheden van de student uit te breiden. De student is in staat om noten te reproduceren, uitgevoerd met correcte intonatie en ritme, heeft inzicht in progressies (‘rhythm changes’) en kan soleren via akkoordbreking en toonladders in functie van de harmonie

OLR-Leerdoelen (lijst)

2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student hanteert technieken om een efficiënte studieplanning op te maken en deze te volgen
2.4 De student beheerst de juiste speeltechnieken en -houdingen.
De student kan a prima vista tonale melodieën zingen op cijfers in alle toonaarden, in sol- en fasleutel
De student kan tonale zanglessen zingen op cijfers (voorbereid) in alle toonaarden, in sol- en fasleutel
De student kan een eenstemmig melodisch dictee noteren (alle toonaarden) in sol- en fasleutel
De student kan op notennamen intellectueel improviseren over basisprogressies (standards en rhythm changes) met inzicht in de functionele harmonie.
2.5b De student herkent muziekmateriaal op het gehoor.
De student kan a prima vista tonale melodieën zingen op cijfers in alle toonaarden, in sol- en fasleutel
De student kan tonale zanglessen zingen op cijfers (voorbereid) in alle toonaarden, in sol- en fasleutel
De student kan een eenstemmig melodisch dictee noteren (alle toonaarden) in sol- en fasleutel
De student kan op notennamen intellectueel improviseren over basisprogressies (standards en rhythm changes) met inzicht in de functionele harmonie.

Leerdoelen

2.2 boekt vooruitgang door zelfstudie
De student hanteert technieken om een efficiënte studieplanning op te maken en deze te volgen

2.4 herkent muziekmateriaal op het gehoor
De student kan a prima vista tonale melodieën zingen op cijfers in alle toonaarden, in sol- en fasleutel De student kan tonale zanglessen zingen op cijfers (voorbereid) in alle toonaarden, in sol- en fasleutel De student kan een eenstemmig melodisch dictee noteren (alle toonaarden) in sol- en fasleutel
De student kan op notennamen intellectueel improviseren over basisprogressies (standards en rhythm changes) met inzicht in de functionele harmonie.

Leerinhoud

Leerinhouden zijn hetzelfde voor B1 en B2 en onderscheiden zich van elkaar door de moeilijkheidsgraad van de oefeningen:
- didactische zangsolo’s over standards in G- en F-sleutel
- prima vista zingen
- zanglessen aan de hand van pianobegeleiding en meespeelplaten
- akkoordenprogressies zingen (‘rhythm changes’ zingen met basnoot, terts en willekeurige afstand) - intervallen zingen
- eenstemmig melodisch dictee tot 3 voortekeningen
- (rationeel) improviseren op basis van gegeven akkoord en op notennamen
- motiefzingen (eenvoudige, korte thema's) met transposities (melodie kunnen nazingen en daarna opnieuw reproduceren op hetzelfde gegeven akkoord in andere toonsoort)

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- partituren
 - zelfgeschreven zanglessen en solo’s
- prima vista oefeningen
- meespeelplaten
- CD’s

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges45,00 uren
Werktijd buiten de contacturen45,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Evaluatievormen: De student legt twee examens per jaar af. Ieder examen telt voor 50%. Het examen bestaat uit een schriftelijk (melodisch dictee) en een mondeling gedeelte. Evaluatienormen: De student is geslaagd wanneer hij/zij 50% van het totaal aantal punten behaalt.